Jižané z Haradu

5 Led

Země Haradu jsou rozsáhlé, rozličné a mnohdy nemilosrdné. Obrovité písečné pouště, neobyvatelné pustiny, vysoké hory, parné džungle i úrodná údolí, to vše je Harad. My, kdo jej nazýváme domovinou už po tisíciletí, jsme tvrdý a válečný lid. Žijí tu mnozí, … Číst více »

Jižané z Haradu

13 Led

Harad je rozlehlou zemí na jih od Gondoru, se kterým také často válčí. Sousedí s Umbarskými piráty, Mordorem a Chandem. Haradští jsou ve zbytku Středozemě také prostě známí jako Jižané. Harad není jednotnou zemí, spíše seskupením různých kmenů soupeřících o … Číst více »