Rozdělení hobitů a lidí do dvou frakcí
Vzhledem k narůstajícím počtům registrovaných jsme se rozhodli pro dnešní  ročník rozšířit počet frakcí. Společná frakce lidí a hobitů z Eriadoru se tudíž rozdělila vedví, a to na Lidi z Eriadoru a Hobity z Kraje. Původní článek byl rozšířen a rozdělen 🙂