Korzáři z Umbaru

27 Led

Velké město na pobřeží dalekého jihu, které je domovem nechvalně proslulých korzárů. Umbar byl jedním z přístavních měst, které Númenorejci obsadili, aby zajistili své pozice ve Středozemi. Po pádu Númenoru zůstal v jejich rukou. Narozdíl od Númenorejců v Gondoru a … Číst více »

Gondorská říše

19 Led

Starobylé Jižní království již podruhé zasáhne do bojů na našem táboře. Bylo založeno bratry Isildurem a Anárionem po pádu Númenoru. Společně zde vybudovali základ mocné říše, který záhy museli bránit proti temnému pánu Sauronovi. Při obléhání Barad-dûr padli jak otec … Číst více »

Jižané z Haradu

13 Led

Harad je rozlehlou zemí na jih od Gondoru, se kterým také často válčí. Sousedí s Umbarskými piráty, Mordorem a Chandem. Haradští jsou ve zbytku Středozemě také prostě známí jako Jižané. Harad není jednotnou zemí, spíše seskupením různých kmenů soupeřících o … Číst více »