Učení se schopností a dovedností

16 Dub

Každá postava přichází do hry (larpu) s několika schopnostmi nebo dovednostmi. Ty říkají, co postava umí. Drtivá většina postav se může učit v podstatě libovolné schopnosti a dovednosti (výjimkou jsou jen lidští a elfí mágové, částečně také trpasličí runotepci). Na rozdíl od jiných herních systémů, které můžete znát například z videoher, si tedy své „povolání“ („classu“) skládáte sami.

Schopnosti i dovednosti jsou seskupené do obláčků a jsou rozděleny do úrovní. Abyste se mohli naučit pokročilejší schopnosti, musíte mít v daném obláčku nižší schopnosti. Můžete si tedy vybrat, zda být spíše všeuměl a využívat výhod různých oblastí, nebo zda se na něco zaměříte.

Schopnosti a dovednosti se běžně učí u mistrů. Jedná se o postavy zručné v dané oblasti, které mají učitelství výslovně povolené. Zpravidla se jedná o starší táborníky a organizátory. Pro většinu postav je toto hlavní způsob, jak získávat schopnosti.

Talentový (expovací) systém

Vedle běžného mistrovského systému existuje ještě učení se za zkušenosti. Zkušenostním bodům se říká „talenty“ (zkráceně „tal.“). Nová postava přichází do hry s několika talenty, za které získává schopnosti do začátku. Talenty ale můžete i v průběhu hry. Dají se za ně pořídit libovolné schopnosti/dovednosti, které by se vaše postava mohla naučit i klasickou výukou u mistra, ale nemůžete se za ně naučit schopnosti III. úrovně (dovednosti ale ano).

K čemu je tento systém dobrý? Pokud pro vaši hru nejsou schopnosti tak zásadní, ale přesto byste nějaké schopnosti nebo dovednosti potřebovali, nemusíte díky talentovému systému trávit veškerý svůj čas ve hře pouze jejich učením. Zároveň talentový systém alespoň trochu oceňuje, pokud se vaše postava věnuje příběhu okolo sebe místo honbě za schopnostmi. A je také nastaven tak, aby drobně podpořil nové postavy a doba, po kterou hrajete úplného začátečníka, nebyla tak dlouhá.

Každá schopnost/dovednost má svoji cenu v talentech, která se rovná její úrovni (např. základní schopnost 1. úrovně stojí 1 talent, pokročilá schopnost 2. úrovně stojí 2 talenty atd.). Schopnost si kupujete mimoherně u mistra, který schopnost učí, a dostanete ji až poté, co je vám vysvětleno její fungování, a poté, co fungování pochopíte. Talenty získáváte:

Za větší příběhové události: například za dungeony, velký progres v hlavní příběhové lince (za co a kolik tal., to určí orgové).

Pravidelně, je-li postava méně zkušená: každá nová nebo méně zkušená postava získává na konci herního dne 1 talent. Tyto talenty dostává, dokud nemá více jak 15 talentů. Počítají se přitom zároveň i všechny talenty utracené za schopnosti/dovednosti.

Příklad: když budu mít 5 schopností I. úrovně, 2 dovednosti I. úrovně např. z řemesel, 2 schopnosti II. úrovně a 2 talenty, které jsem ještě nepoužil, mám celkem (5 x 1) + (2 x 1) + (2 x 2) + 2 = 15 talentů. Pokud tedy přežiji další herní den, dostanu 1 talent, čímž se dostanu na 16 talentů a další talenty automaticky tím pádem nedostávám. Pokud by se ale moje postava v průběhu tohoto dne naučila například dovednost Rybaření, dostanu se na 16 talentů ještě před koncem herního dne, a na jeho konci tedy nedostanu nic.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *