O nás

Kdo jsme?
Jsme skupina táborových vedoucích (po našem „organizátorů“ či zkráceně „orgů“) a společně na Březové působíme již řadu let. Část z nás vyrostla na táboře Warcraft. Pána prstenů jsme založili v roce 2015. Kromě „staršího PPčka“ nás najdete i na dalších táborech například na Pánovi Prstenů junior, na Warcraftech a dalších fantasy i nefantasy táborech. Někteří z nás pracují s dětmi i mimo prázdniny, a tak nás můžete potkat pokud se svojí třídou dojedete na školní výlet k nám na Březovou. Jiní z nás zase vedou různé kroužky poblíž svého bydliště.

Část z nás organizuje i další larpové akce, jakými jsou například menší larp A dost!, Magilarp atd. Někteří z nás jsou také členy spolku Weverklan, který mimo jiné organizuje nejrůznější larpové akce včetně letité Víkendovky a larpového tábora Warcraft.

Proč „ten tábor“ pořádáme?
Všichni máme rádi mytický svět, který Tolkien vytvořil. Rádi připravujeme akce, rádi hrajeme larp, rádi si zabojujeme larpovými zbraněmi. Především nás však naplňuje práce s mladšími generacemi (přesněji práce s mladší částí naší generace), které se snažíme něco předat. Nejviditelnější jsou táborové tradice, při kterých si někteří nezasvěcení poklepávají na čelo, méně viditelné (avšak daleko podstatnější) jsou táborové hodnoty – férovost, respekt k cizím názorům, upřímnost a otevřenost novým věcem a myšlenkám.

Chci být taky orgem PPčka!
Organizátorský tým Pána prstenů je velmi stabilní, přesto se však s časem mění. Mezi táborové tradice patří i pasování táborníků na orgy. Chceš-li se tedy stát jedním z nás organizátorů, největší šance máš, pokud na tábor přijedeš ještě jako řadový táborník. Princip pasování orga z táborníka nebývá vždy zcela dodržován, nicméně je na našem táboře preferován.

Protože je orgtým stabilní a protože nejlépe nám funguje tým složený z různých osobností, vybíráme nové orgy zejména podle toho, jaký typ člověka nám zrovna v týmu schází. A protože máme spoustu skvělých starších táborníků, bývá výběr pro orgy vždy nejnáročnější částí tábora. Nemůžeme totiž dát přiležitost všem těm lidem, kterým bychom ji rádi dali.