Časová osa

Pro lepší orientaci v našem táborovém příběhu zde naleznete časovou osu. Je ukotvena i událostmi z knih.

2758 Třetího věku

 • Vrchovci vedení Wulfem vpadli do Rohanu a oblehli krále Helma v Helmově žlebu. Korzáři útočí na Gondorskou říši.
 • Eriador a Rohan postihla Dlouhá zima, kterou mnoho lidí nepřežilo.

2759 Třetího věku

 • Helm Kladivo je zabit. Na rohanský trůn nastupuje Fréaláf Hildeson.
 • Král Fréaláf spolu se synem gondorského správce Beregondem poráží Vrchovce a Korzáry.

2760–2762 Třetího věku

2763 Třetího věku

 • Umírá gondorský správce Beren. Správcem se stává jeho syn Beregond.

2764–2766 Třetího věku

2767 Třetího věku

 • Narodil se budoucí král trpaslíků Dáin.

2768–2769 Třetího věku

2770 Třetího věku

 • Drak Šmak vyplenil Erebor a město Dol. Zemřel dolský král Girion. Trpasličí král Thráin II. prchá tajným východem z Osamělé hory.
 • → Povídka Pád dolského království.
 • Začátek prvního tábora (2015)
 • Dolská královna Heleth prchá na jih, do Esgarothu, města na Dlouhém jezeře. Po cestě ji však přepadnou skřeti a zajmou jejího maličkého syna Theothaina.
 • Esgarothský starosta umírá na infarkt. Novým starostou se stává bývalý kapitán stráží Dagobert Theodriff, městskou stráž přebírá strážník Alois Mrkvička.
 • Dagobert zachraňuje syna dolské královny. Zakládá Esgarothské království, jehož legitimitu má přinést dolská královna Heleth. Na svatbě s Heleth však dochází k Esgarothské fintě s ovcí (dítě bylo ve skutečnosti přeměněným alchymistou, věří se, že syn byl katem zapečen do pečeně), královna Heleth spáchala sebevraždu.
 • Skřeti a Východňané využívají situace a útočí na Esgaroth, elfy a trpaslíky. Ve válce se jim však nedaří, v Bitvě před branami Morie skřeti prohrávají a Mlžné hory se stávají bezpečnými.
  • Náin těsně před bitvou odjíždí do Železných hor kvůli těžce nemocnému otci Grórovi.
 • Esgaroth, trpaslíci z Železných hor a Východňané zakládají v podhůří Železných hor společné obchodní stanice nazvané Železný Rhûngaroth.
 • Konec děje 1. ročníku
 • → Povídky Wilhelm a Evžen Řezník.
 • Král Dagobert Theodriff je zničen úmrtím Heleth a Esgarothskou fintou s ovcí, zavádí v Esgarothu přísný režim kontrolovaný rozvědkou.
 • Grór umírá. Náin nastupuje na trůn Železných hor, avšak západní část v čele s Hromovou legií jej neuznává, protože odešel před bitvou.
 • Skupina uprchlíků z Dolu v čele s Warrenem, příslušníkem Srdcového esa, znovuosídluje starou pevnost Framsburg a zakládá zde malé městečko. Warren se stává prvním náčelníkem.

2771–2774 Třetího věku

 • V Železných horách propuká občanská válka mezi Náinem a Hromovou legií.
 • Forvenostský pán Bluminír se s armádou a kupeckými rodinami bouří proti vládě krále Dagoberta Theodriffa, požadují návrat městské republiky.
 • Železný Rhûngaroth se dostává mimo zájem soupeřů a pomalu se osamostatňuje.
 • → Povídky Hostina, Řeka, Bojiště a Zvěd.

2775 Třetího věku

 • Na stranu legitimistů se přidávají elfové z Caras Calen, na stranu rebelů Východňané.
 • → Povídka Smlouva.
 • Začátek děje 2. ročníku (2016)
 • Do Železného Rhûngarothu přichází uprchlíci prchající před válkou. Purkmistr Swann si nevede zrovna nejlépe, je proto sesazen městskou radou.
 • Nový purkmistr Dálin je donucen přislíbit referendum o zavedení monarchie. Kromě rady a čarodějů se většina obyvatel vyslovila pro monarchii. Králem je provolán Alois Mrkvička, rhûngarothský hospodský a dříve kapitán esgarothské stráže.
 • Následovníci černokněžnice napadli město, králi se je však podařilo zahnat. Alois Mrkvička byl korunován purkmistrem Dálinem.
 • V občanských válkách postupně vítězili legitimisté nad rebely. Východňanům se nepodařilo prorazit trpasličí obranu. Moc rebelů byla zničena, avšak těm se nakonec podařilo zavraždit krále Dagoberta Theodriffa.
 • Po smrti esgarothského krále Dagoberta se moci ujímá Rada tvořená předními příznivci zesnulého panovníka.
 • Konec děje 2. ročníku
 • → Povídky Pařát a král a Jak trpaslíci k rhûnskému vínu přišli.
 • Skřeti vedení Nemyslem Nathakarem využívají oslabení lidí a trpaslíků a začínají dobývat Mlžné hory zpět.

2776 Třetího věku

 • Povídka Pche aneb Žádní skřeti nejsou.
 • Skřeti dobyli většinu Mlžných hor. Na severu se daří jednomu z učedníků rhûnského černokněžníka obnovit Angmarskou říši.
 • V Železném Rhûngarothu se upevňuje královská moc. Vzniká královská rozvědka (zčásti Stoka) a královská kancelář.

2777 Třetího věku

 • Proti hrozbě skřetů a Vrchovců se sjednocují lidé z Eriadoru, hobiti z Kraje, trpaslíci z Modrých hor a elfí Lindon s Roklinkou.
 • → Povídky Smyčka se utahuje a Smrt ze stínů.
 • Začátek děje 3. ročníku (2017)
 • V Železném Rhûngarothu se podařilo zajmout černokněžnici. Likvidace jejích nohsledů zabrala několik dní.
 • Volby do městské rady, která měla ve městě stále některé pravomoci, ovládla královská rozvědka (respektive Stoka), Městská stráž a Podnikatelé. Tyto tři frakce, stojící za většinou korupce, postupně jako Triumvirát ovládli téměř celé město. Vládu nepřerušil ani útok skřetů.
 • Král Alois Mrkvička požádal o ruku elfí gardistku Golvin Naegril, jednu z nejdršnějších rhûngarothských válečníků.
 • Roklinka padla do rukou skřetů.
 • Angmarská říše byla zničena soustředěným útokem trpaslíků a lidí.
 • Hroutící se Temnou stranu opustili Vrchovci, kteří nabídli lidem a hobitům z Eriadoru společné obnovení Arnorského království pod vládou náčelníka Dúnadanů Arassuila.
 • Konec děje 3. ročníku

2778 Třetího věku

Svět:

 • Okolo staré pevnosti Dol Guldur sílila temnota, shromažďovali se zde obrovští pavouci a skřeti.
 • Po dohodě s nazgûly projeli Mordorem chandští vozatajové a obsadili okolí Černé brány.
 • Aby mohli čelit skřetí říši Hordor v Mlžných horách, rozhodli se trpaslíci obsadit Údolí Anduiny včetně znovu obydlené pevnosti Framsburg.
 • → Povídky Chand a O pavoucích a lidech

Železný Rhûngaroth:

 • V Železném Rhûngarothu se někdo pokusil ukrást pokladnici, lup byl ale navrácen zpět.
 • Zemřel Hedvik Skägar-Mechůrka alias Tlusťoch, jeden z městských radních a zástupce Podnikatelů. Jeho smrt byla první trhlinou v moci triumvirátu, neboť uvolněné místo v radě obsadil Astor z Hlídky, kritik korupce.
 • Dík kontaktu s přezdívkou Černá bota se kancléř Jovián dozvěděl o jednání rhûngarothských sousedů. Na místo jsou vysláni městští radní, přežil pouze Astor z Hlídky. Zakladatelé Rhûngarothu mezi sebou uzavřeli dohodu, podle níž si chtěli prosperující město vzít zpět.
 • V létě vypuká válka. Esgarothu se podařilo zabít královského maršála a obsadit některé pohraniční pevnosti. Král s královnou vedou vojsko.
 • → Povídky Nabídka, která se neodmítá, Pravidla řemesla, Srdcové eso, Tři kápě, Přátelé z dávných časů, Esgarothská dohoda a Na prahu války.
 • Pravomoce městské rady jsou zvětšeny mj. o městskou stráž, aby se král mohl soustředit na vedení války. Ve městě jej dlouhodobě zastupuje kancléř Jovián Černoplášť.
 • → Povídka Staré i nové zločinecké organizace Středozemě a další texty.
 • Začátek děje 4. ročníku (2018) – roleplay
 • Malý oddíl esgarothské armády pronikl až k městu a poplenil farmy, než byl zahnán zpět.
 • V předvolební debatě na dva uvolněné posty městských radních byly nejvíc vidět spory mezi bankéři a stráží, navzájem se obviňující z korupce. Radními se nakonec stali kancléřův bratr Julián Černoplášť (do té doby úředník) a farmář Bedřich Ječmen.
 • Stráž zajistila důkazy, že bankéři upláceli obyvatele, aby pomlouvali městskou stráž. V otevřené knihovně byl navíc zajištěn prorhûnský leták. Chingis Altan Dorben byl odsouzen, jeho rodina se však vyhla ztrátě majetku.
 • Nad městem se rozprostřel alchymistkami vytvořený oblak z lektvaru lásky, štěstí a entuziasmu.
 • Nedaleko města se usídlil skřetí kmen, který komplikoval život zvláště lovcům a bylinkářkám.
 • Kvůli nedostatku financí se rozhodla městská rada redukovat počet strážných. Odvolán byl zároveň Haras Černý pes, politický konkurent radního Astora. Haras se záhy stal členem královské armády. Novým velitelem stráže se stal trpaslík Helgim.
 • Přibil Čtvrtbotka držel veřejnou přednášku o výrobě výbušnin. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Výbuchy otřásly strážnicí a téměř srovnaly se zemí jednu z hospod. Šeptanda tvrdí, že to byl důsledek tvrdého konkurenčního boje o zákazníky.
 • Došlo k uzavření míru mezi Rhûngarothským královstvím a Rhûnem. Válka s trpaslíky a s Esgarothem nadále pokračuje.
 • Silám Železného Rhûngarothu se podařilo dobýt těžce opevněné skřetí ležení.
 • Král Alois I. Mrkvička koncem léta odvolal celou městskou radu a do uspořádání nových voleb jmenoval dva městské správce: Harase Černého psa a čaroděje Felahira (místo něhož měl být správcem kapitán Felaróf).
 • Konec děje 4. ročníku – roleplay
 • Vzniká Cech listovní a knižní, který začal vydávat Rhûngarothské královské listy.

Framsburg:

 • Framsburg byl obsazen trpasličími legiemi. Díky Tlusťochovi (Hedvik Skägar-Mechůrka, považovaný v Rhûngarothu za mrtvého) se dařilo zpočátku s trpaslíky usazenými za městem na Šiškově vycházet dobře.
 • Situace ve Framsburgu se postupně vyhrocovala (tehdy získal Šiškov své jméno). V krčmě U Prostřeleného kance došlo ke rvačce, krčma lehla popelem trpasličí vojáci zajali náčelníka Warrena a odvlekli jej na Šiškov. Část trpaslíků se ale vzbouřila proti veliteli a Warrena osvobodila. Před polním soudem je zachránil náhodou tudy projíždějící král Náin. Díky Tlusťochovým kontaktům se podařilo domluvit stažení trpasličího vojska z města.

Svět:

 • Začátek děje 4. ročníku (2018) – taktiky
 • Na středním toku Anduiny okolo Emyn Muil se odehrálo několik velmi krvavých bitev mezi Rohiry a Gondorskými na jedné straně a Východňany a Chandskými na straně druhé.
 • Na horním toku Anduiny byla válka podstatně pohyblivější. Po počátečních úspěších skřetů převzali iniciativu lórienští elfové a trpasličí legie. Podařilo se tak osvobodit Roklinku a po staletích získat i Morii, kterou trpaslíci zčásti osídlili.
 • Východňanům se v závěru léta podařilo získat v oblasti Emyn Muil západní břeh Anduiny.
 • Konec děje 4. ročníku – taktiky
 • Chandští vozatajové se postupně stáhli z Mordoru zpět do své domoviny.

2779 Třetího věku

Framsburg:

 • Framsburský náčelník Warren se vzdává své funkce. Město si při té příležitosti na posvátném říčním ostrově zvolilo svůj Sněm, nového náčelníka (stala se jí družinice Aledweth) a sepsalo své nejdůležitější zákony, na které zpočátku dohlížel právě Warren jako stařešina.
 • Ve Framsburgu vzniká Medová hospoda, do města přichází noví obyvatelé a svrchovanost města začalo uznávat i několik okolních osad. Do čela města se dostala společenstva: Štítonoši, Smečka, Mudrci, Mitrilové kladivo, Loďaři a nejslabší Kupecká gilda. Loďaři a Gilda si brzy začali konkurovat.

Svět:

 • Černokněžný král využil rok k plánování invaze do Gondoru, kterou podpořili Haradští a Umbar.
 • → Povídka Majáky vzplály.

Železný Rhûngaroth:

 • Ve volbách do městské rady Železného Rhûngarothu zvítězili čaroděj Felahir, alchymistka Arewia Brisc a Zimri Ozias, populista. Nejen volbám se věnovalo první a druhé vydání fiktivních novin, Rhûngarothských královských listů.
 • Učená společnost si postavila nové sídlo se zahradami vně městských hradeb.
 • Nedaleko města se opět usadili skřeti. Klid kromě nich narušovala i skupina banditů.
 • Začátek děje 5. ročníku (2019) – roleplay
 • Cech listovní a knižní spouští vydávání denního zpravodajství v rámci Rhûngarothských královských listů (ručně psané, s bohatou obrázkovou přílohou a s karikaturami).
 • Do obnovené hospody, která loni vybuchla, bylo dodáváno lidské maso místo zvěřiny. Pátrání spojilo skupinu banditů, která za tímto zločinem stála, s radním Zimrim Oziasem. Vyšetřování následně dospělo k tomu, že se mělo jednat o soukromou armádu radního, a ten tak byl popraven.
 • Ve vítězné bitvě s trpaslíky padl královský maršál. Král na jeho místo záhy povolal Harase Černého psa.
 • Za dotace na vědu si Učená společnost objednala velblouda, což rozlítilo mistra čaroděje.
 • Esgaroth sestavil elitní vojenský oddíl, který, i dík infiltrátorům v řadách stráže, překvapivým úderem dobyl Železný Rhûngaroth. Při obraně padl velitel stráží Helgim. Obyvatelstvo bylo nuceno přísahat věrnost Esgarothu. Vlády nad městem se chopil místodržící Reinhart, městskou stráž dostal za úkol znovuzformovat obyvatel města Finur.
 • Královskému kancléři Černoplášťovi se i se skupinou věrných podařilo z města na poslední chvíli uprchnout. S královskou pokladnicí poté kancléř zamířil ke královu vojsku.
 • → Povídky Kolaborant a Vpád Esgarothských.
 • Královští hraničáři v lesích skrývají část uprchlíků, mnozí obyvatelé se z existenčních důvodů postupně vrací do města.
 • Pokus léčitele Třísky osvobodit paní Norwin z Kavárny skončil kvůli nešťastné náhodě fiaskem.
 • Město se vrací v rámci možností k normálnímu životu. Vychází cenzurovaný tisk, prodává se nové esgarothské občanství. Pod povrchem však existuje hned několik odbojových skupin, které však zvláště zpočátku příliš nespolupracovaly. Esgarothským se podařilo některé z nich rozbít. Městem se traduje vtip o dvou obyvatelích, kdy se první toho druhého ptá, zda je s ním také v odboji, a druhý mu odpovídá: „No já v odboji jsem, ale z kterého odboje jseš ty?“
 • Skřetí provokace poblíž města postupně sílily. Jeden z odbojů odstranil část Reinhartových důstojníků. Reinhart žádal o posily, dozvěděl se totiž, že odboj brzy udeří.
 • Místodržící Reinhart byl vylákán do strážnice a zde zabit rebelující stráží v čele s Finurem. Do města záhy dorazili královští hraničáři a kancléř Černoplášť. Město opět ovládl Železný Rhûngaroth.
 • V narychlo vypsaných doplňovacích volbách se do rady konečně probojoval bankéř Chingis Altan Qoior.
 • Do města dorazil král Alois Mrkvička. Část rebelujících, kteří se zúčastnili znovuzískání města, však požadovala zřízení republiky s poukazem na to, že král město neosvobodil. Hrozba skřetů vedla k odložení sporů a k tažení do skřetího ležení, kde padl maršál Haras Černý pes.
 • Konec děje 5. ročníku – roleplay

Železný Rhûngaroth (konec roku):

 • V prosinci se králi Aloisovi Mrkvičkovi a královně Golvin Naegril narodila dvojčata. Syn dostal jméno Aleth a dcera jméno Mielen.
 • Král jmenoval na post královského maršála velitele Rhûngarothu Felarófa. Královskou alchymistkou se stala Endalia Valnorin.
 • Vzniká Antivelbloudí liga Učené společnosti.
 • Vychází další díl Rhûngarothských královských listů.

Svět:

 • Začátek děje 5. ročníku (2019) – taktiky
 • Rohirové zahnali Východňany zpět na východní břeh.
 • Dol Amroth úspěšně ubránil svoji část Tolfalasu před korzáry.
 • Konec děje 5. ročníku – taktiky

2780 Třetího věku

 • Staré dolské rozvědce jménem Srdcové eso se v létě podařilo získat Esgaroth ve prospěch dolského prince Theothaina. Vlády se jeho jménem jako regent ujímá jeden z esgarothských kapitánů a služebníků Dagoberta Theodriffa. Podle dohody princ nastoupí na trůn, až si vybere v Rhûngarothu manželku a dosáhne plnoletosti. Vychází Rhûngarothské královské listy.
 • → Povídka Čajový dýchánek v sirotčinci.

2781 Třetího věku

 • Framsburským náčelníkem se stává člen Smečky Tarheleb.

2782–2783 Třetího věku

2784 Třetího věku

Svět:

 • V Eriadoru propuká tvrdá zima. Vrchovci žádají hobity o poskytnutí jídla, jejich zásilky jsou však přepadeny. K Vrchovcům se však dostává zpráva, že hobiti odmítají cokoli poslat.
 • Arnorský král Arassuil I. umírá.
 • Vrchovci odmítají vládu nového arnorského krále Arathorna I. a vyhlašují nezávislost.

Framsburg:

 • Ve Framsburgu si uprostřed Šiškova kontrolovaného Loďaři postavila Kupecká gilda své honosné sídlo. Začíná období tvrdé konkurence, během níž Loďaři slábnou. 
 • Zčásti i kvůli obavám z rostoucí moci Kupecké gildy je náčelníkem Framsburgu zvolena Loďařka Mariwen.

Železný Rhûngaroth:

 • Ve městě vrcholí přípravy na bál, na kterém si princ Theothain vybere svoji choť předtím, než odjede do Esgarothu a ujme se vlády.
 • Dochází k rozsáhlé přestavbě Železného Rhûngarothu.
 • Arewia Brisc porušuje dlouholetou tradici, že jediným důvodem k opuštění postu městského radního je pouze vlastní smrt, obvykle násilná, a na svoje křeslo v radě rezignuje.
 • V červnu vychází další královské listy.
 • Začátek děje 6. ročníku (2020) – roleplay
 • Jedna z karavan mířící do města byla přepadena skřety a cestující byli odvlečeni jako zajatci do jejich tábora. Kancléř Černoplášť proto vyhlásil brannou povinnost. Z města následně vyrazila vojenská výprava, která zajatce osvobodila.
 • Elfka Ayla se ujímá správcovství lesní knihovny za městem. Nejvýznamnějšími obyvateli se stala brzy nejen s čajem obchodující rodina elfů Evergardenů.
 • Rytíř Finur, stále velitel městské stráže, proslul mimo jiné tím, že do města vpustil skřetoelfici. Na druhou stranu se mu podařilo vybudovat očividně funkční síť informátorů.
 • Vzniká Národní strana Rhûngarothu, politický a brzy velmi početný spolek scházející se nejčastěji v Eturiho hostinci U Rychlého osla, prosazující tvrdou vlasteneckou linii.
 • Někdo vytáhl z hrobu kostru posledního purkmistra Dálina a naaranžoval ji na pranýři v Trpasličí čtvrti spolu s jeho náhrobkem popsaným nápisem „Zrádce“. Purkmistr Dálin před devíti lety korunoval Aloise Mrkvičku na krále poté, co si lidé v hlasování vybrali, že nechtějí demokracii, ale absolutistickou monarchii. Republikánský odboj připomněl, že je stále tu.
 • Proběhly předvolební debaty kandidátů do městské rady. V ní po odstoupení Arewie Brisc zbyl Chingis Altan Qoior, nejvýznamnější představitel Východňanů ve městě, a elfí čaroděj Felahir. O post se utkali Erwon Wiston, zakladatel Rhûngarotské obchodní společnosti, Jetelvěd Čapička, hobití mistr alchymista z Učené společnosti, obchodník s čajem Aldon Evergarden, vetešník Withael Rremus, novinář Bernard, hostinský Eturi Baratur a Wilhém Rhýnský, kandidující za Národní stranu Rhûngarothu (NSR).
 • Vychází opětovně Rhûngarotské královské listy. Redakce se zaměřuje kromě aktuálního dění a trefných komentářů i na rubriku více bulvární.
 • Po dlouhém sčítání a zakládání občanství (volit mohou pouze občané) bylo královskou kanceláří ohlášeno, že se třetím městským radním stal Jetelvěd Čapička.
 • Hned po volbách započala velká razie strážných i vojáků. Z Národní strany Rhûngarothu se totiž dle pečlivého vyšetřování vyklubala zločinecká organizace mající za cíl svrhnout krále. Zajímavostí je, že šéf strany Wilhém Rhýnský se krátce předtím málem stal radním města, když ve volbách skončil druhý. Za usvědčení velezrádců nesou zásluhy kapitán Finur a poručík Thidas.
 • Od Učené společnosti se distancovali mágové. Důvodem byly nejasnosti a tajnosti kolem mocných artefaktů vytvořených o rok dříve, které způsobovaly vyblednutí kůže a kdovíco ještě. Ke konci dne byla však hrozba zřejmě zažehnána.
 • V Rhûnské čtvrti se odehrály nezapomenutelné Rhûnské slavnosti, jejichž součástí byly jídlo, tance, zpěv, rituály a společenské hry. Událost se po určité chvíli zvrtla, když se po Rhûnské čtvrti roznesla „chechtavá nemoc“.
 • Skřeti podnikají přepady v lesích; dochází k šarvátkám s hraničáři, ale i k útokům na město. Skřetům se dokonce podařilo proniknout přes hradby a připraveným úderem zavraždit přímo královského maršála Felarófa. Toho ve funkci nahradil důstojník městské stráže Thidas.
 • Princ Theothain, jemuž během následujících dní měla být vybrána manželka, aby tak došlo k naplnění mírové dohody mezi Esgarothem a Rhûngarothem, se věren svým sebevražedným sklonům rozhodl utkat s vůdcem skřetů Gotšalkem a osvobodit tak zajaté alchymistky. Naštěstí byl úspěšný.
 • Rhûngarotská rozvědka a armáda se stráží paralelně vedle sebe rozbily organizaci KPP, jednu ze starších odbojových skupin, která protestovala v podstatě proti všemu. Její vůdce však uzavřel dohodu s královskou (tedy spíše královninou) rozvědkou, jež sbírala podporu pro svoji kandidátku na esgarotský trůn.
 • Nejsilnějším hráčem rhûngarotské politiky se stala Rhûngarotská obchodní společnost, která značně posílila spojením několika menších frakcí. Dostala právo nazývat se společností královskou a králem jí bylo uděleno privilegium na založení vlastního města. Obdobně bude nejspíše zakládat elfí městečko Lesní společenství shromážděné kolem lesní knihovny.
 • Do města dorazil král Alois I. Mrkvička i s chotí, královnou Golvin Naegril. Večer se konal bál, na němž byly představeny dámy, mezi nimiž měly nejmocnější frakce království vybírat.
 • Po hostině a tanci se nejmocnější persony království přesunuly k volbě budoucí Theothainovy ženy. Ze čtyř kandidátek dvě odstoupily, zbyla tedy kandidátka Kavárny a královny Golvin, již podpořila i například Rhûngarotská obchodní společnost, a kandidátka Učené společnosti, princova pravá láska. I dík odvážnému činu představitele KPP vyhrála nakonec elfka Ithlien, hraničářka a Theothainova láska.
 • Poslední den se konala svatba, jež byla nakonec z bezpečnostních důvodů pouze pro zvané. Theothaina a Ithlien, budoucí vládce Esgarothu, oddal osobně král Alois I. Mrkvička. Svatební průvod následně vyrazil k hranicím, kde již na prince Theothaina čekalo esgarotské vojsko.
 • Konec děje 6. ročníku – roleplay
 • Novým kancléřem království se po rezignaci Joviána Černopláště, který odešel spolu s Theothainem do Esgarothu, stal čaroděj Felahir. Zároveň z městské rady odešel Chingis Altan Qoior, aby se mohl více soustředit na obchodní aktivity mimo město. Byly proto vypsány doplňovací volby do městské rady.
 • Král po hádce odňal královně Golvin Naegril pravomoce nad královskou rozvědkou. Zároveň královský pár i se synem Alethem a dcerou Mielen přesídlil z paláce u hranic přímo do města.
 • Vyšlo další vydání královských listů.
 • V říjnu se královna Golvin vydala do podzemí pod městem, kde ji zajal skřetí kmen. Král slíbil, že splní jedno jakékoli přání tomu, kdo jeho lásku osvobodí.
 • Král vydal na sklonku roku privilegium, podle něhož začalo nedaleko Rhûngarothu vznikat elfí městečko Věčné Zahrady, které zde směl vybudovat spolek Lesní společenství.

2785 Třetího věku

Svět:

 • Arnorskému králi Arathornovi I. se daří reformovat království. Odpuštění těm lidem, kteří sloužili Angmarské říši, spolu s pobídkami pro horaly z Rhudauru a pro obyvatele Gondoru, vede ke znovuosídlení některých oblastí. Obnoveny jsou Fornost a Annúminas, i přesto však je největším městem Arnoru stále Hůrka. 

Železný Rhûngaroth:

 • Vyšel předvolební speciál novin přinášející obsáhlé rozhovory s kandidáty na dvě uvolněná místa v tříčlenné městské radě.
 • Proběhly volby do městské rady. Radního Jetelvěda Čapičku doplnili Erwon Wiston, spolumajitel a zakladatel Královské obchodní společnosti, a dosud nepříliš známý Štěpán Listný, který porazil i například známého hospodského Eturiho Baratura nebo členy rodu Evergardenů.
 • Začátek děje 7. ročníku (2021) – roleplay
 • Městská rada řeší nedostatek financí zavedením Rhûngarotské evidence tržeb (RET). Daně platí všichni živnostníci i instituce, které vydělávají peníze, a to každý druhý den.
 • Na příchod nových obyvatel reagovala starostka městečka Věčné Zahrady Tiliel, která uspořádala charitativní bál. Sklidil velký úspěch, byť se neobešel bez vraždy.
 • Cech rybářský řešil ztrátu své cechovní listiny.
 • Byl zavražděn kapitán stráží Finur. Ve funkci vydržel neuvěřitelných šest let a byť jeho metody nebyly vždy čestné, hlídka za jeho působení skutečně stabilně fungovala.
 • Došlo k potyčce na mostě do Rhûnské čtvrti mezi radním Erwonem Wistonem a jeho bratrancem Broddrem. Druhý jmenovaný měl být součástí republikánského odboje. Vypukla bitka, při které byl napaden i samotný královský maršál.
 • Erwon Wiston byl zatčen královskými vyšetřovateli a obviněn, že nechal město opustit stíhaného Broddra. Naděje na osvobození pohasly, když bylo vykopáno Broddrovo tělo. Wiston byl obviněn i z vraždy kapitána stráží Finura (který měl podíl v obchodní společnosti ovládané Erwonem Wistonem) a odsouzen k trestu smrti.
 • Druhý, již tajný výslech, který doprovázel lektvar pravdomluvnosti, spojil Wistona s republikánským odbojem, jenž hodlal Wiston využít a stát se diktátorem.
 • Zátahem na hospodu U Zazobané slepice byl na poslední chvíli rozbit připravovaný republikánský puč. Zrádci byli pozatýkáni královskou armádou za pomoci Důlní stráže a vedeni do vězení v paláci. Do průvodu se ale přimíchali někteří další ozbrojenci, a tak došlo v paláci ke krvavé řežbě. Monarchisté však útok ustáli a odboj byl poražen.
 • Došlo k dočasnému vylovení ryb v řece.
 • Městský léčitel Tříska odstoupil ze své funkce. Post městského léčitele po něm převzal Badim Šourek, učení nových léčitelů se ujal Thanned Flakónek.
 • Králi Theothainovi I. a královně Ithlien se v Esgarothu narodila dvojčata. V novinách se objevila zpráva, že děti jsou enti, ale jednalo se o dezinformaci.
 • Ve městě se objevila skupina Vrchovců. Kulturní odlišnosti vedly k četným sporům s místním obyvatelstvem.
 • Eturi Baratur zvítězil v doplňovacích volbách do městské rady a porušil tím svoji letitou tradici zůstat prvním kandidátem pod čarou.
 • Přes království procházely stále silnější skřetí kmeny. Hrozbu se však podařilo obvykle rychle zničit. Teprve později dokázali na čas dobýt a vypálit Věčné Zahrady, ležící nedaleko Rhûngarothu.
 • Do města se dostala vysloužilá část odboje působícího před osmi lety, za dob Triumvirátu. Na čas zajala i princeznu Mielen, čímž si vynutila referendum o monarchii. Odboj sice dopadl neslavně, přesto však referendum král nezrušil.
 • V lesích za městem se podařilo najít vzácný mallorn. Dřevorubci jej chtěli pokácet, ale elfové z Věčných Zahrad byli proti, ba dokonce strom oživili a ten na čas jejich sídlo chránil.
 • Referendum o zachování monarchie dopadlo přesvědčivě. Vyhrálo království. Republikánští voliči byli buď pobiti dříve v pokusech o puč, nebo město již opustili. Hlasování provázely komplikace: Ztratil se seznam voličů i královské razítko, kterým se lístky opatřovaly.
 • Z města vyrazila výprava pátrající po stopách královny Golvin. Stopy je zavedly až do Železného Meziříčí, kde byli skupinou trpaslíků uvězněni v místnosti s drakem. Ten je propustil s podmínkou, že mu přinesou prsten, který mu trpaslíci ukradli. Výprava trpaslíka třímajícího prsten přemohla, avšak jeho síla na chvíli zmátla i mysl kováře Tasira, který si jej nasadil. Nakonec byl prsten pohřben při výbuchu v podzemním městě. Poraněný drak však unikl.
 • K Rhûngarothu dorazila velká skřetí armáda, která se k městu sbíhala v předcházejících dnech. Spálila most do Rhûnské čtvrti, načež odtáhla pryč. Z Věčných Zahrad šlehaly plameny. Večer se armáda vrátila k městu. Vyšlo najevo, že pod maskou náčelníka se neskrýval nikdo jiný než královna Golvin, která skřety ovládla.
 • Další den ráno začala bitva. Rozhovor krále s královnou nedopadl dobře, a tak se do sebe vojska pustila. Skřetí armáda byla na hlavu poražena, a to i díky posilám z Esgarothu. Královna Golvin byla zabita hraničáři na útěku a její tělo spáleno další den ráno.
 • Do města hned následující den vstoupil na oficiální státní návštěvu esgarotský král Theothain I. se svojí chotí Ithlien a s oběma novorozeňaty. Za kmotry jim šli hraničář Myre a kancléř Jovián.
 • Učenou společnost a léčitelnu zasáhla zvláštní nemoc. Pátrání po léku je za pomoci pana Třísky zavedlo do okrajové části Temného hvozdu. Po mnoha těžkých rozhodnutích, obsahujících zabití nemocí prorostlého bratra pana Třísky, se jim podařilo získat lék.
 • Nastal Ten den, 21. srpna 2785 Třetího věku. Král dle očekávání odjel na hrad za městem s princem Alethem a s princeznou Mielen, aby s nimi probral události předcházejících dní. Zároveň ale královské a městské radě v dopisech oznámil, že abdikuje a ponechává na nich, zda trůn nechají volný pro jeho malé děti.
 • Zpráva o králově odchodu unikla do novin. Královská a městská rada zvolila do návratu krále správce království, jímž se stal kancléř Felahir.
 • Vyšlo najevo, že drakův prsten neskončil pohřben v podzemí, ale že jej runový kovář Tasir přinesl s sebou do Rhûngarothu. Král mu prsten ponechal, avšak rada měla jiný názor a půl dne s trpaslíkem vyjednávala. Vyjednávání však bylo přerušeno.
 • Nad městem se objevil zuřivý drak. Zdemoloval bránu i Učenou společnost, od pobořené kovárny se šířily plameny městem. Runový kovář Tasir drakovi nabídl prsten, ten jej však pozřel spolu s prstenem a odletěl se slovy, že se s městem nevidí naposled.
 • Město se začalo vzpamatovávat pod vedením rady z utržených ztrát.
 • Konec děje 7. ročníku – roleplay
 • Bylo rozhodnuto, že některé budovy a části čtvrtí musí být strhnuty. Přitom byly zároveň překresleny hranice jednotlivých čtvrtí.

2786 Třetího věku

2787 Třetího věku

 • Framsburský stařešina Warren odchází na odpočinek. Novým stařešinou se stává Kandrael.

2788 Třetího věku

 • Framsburským náčelníkem se stává člen Mudrců Pavthain.

2789 Třetího věku

 • Framsburské společenstvo Loďařů je v důsledku ostré konkurence ze strany Kupecké gildy vytlačeno z říčního obchodu a donuceno zavřít všechna svá sídla. Loďaři přestali jako společenstvo existovat. Šiškov začal chátrat, protože Gilda neměla prostředky na jeho opravu.
 • Framsburským náčelníkem je zvolen Wulfrern Eóda ze Štítonošů.

2790 Třetího věku

 • Skřetí náčelník Azog, sjednotitel skřetů z Mlžných hor, se prokopal s vojskem do Morie. Král Thrór narychlo sestavil obranu, avšak protože v Morii nebyla velká armáda, podařilo se Azogovi získat třetinu Morie, krutě zavraždit krále Thróra a prohlásit se pánem Trpasluje.
 • V důsledku války v Mlžných horách přichází do Framsburgu různí uprchlíci. Usazují se na chátrajícím Šiškově, kde jsou volné domy. Ze čtvrti se stává oblast plná zločinu.

2791 Třetího věku

 • Propuká válka mezi Arnorem a Vrchovinou o Cardolan, který si Vrchovci ponechali i poté, co odmítli další vládu krále Arathorna I. Arnorským se daří dobýt postupně Tharbad i Lond Daer.

2793–2794 Třetího věku

 • Naplno propuká válka trpaslíků a skřetů. Oproti Azogovým předpokladům na pomoc dorazilo všech sedm trpasličích klanů, včetně těch, které byly považovány za ztracené.
 • Trpasličí vojska zahajují tažení dobytím Gundabadu a postupují Mlžnými horami na jih.

2795 Třetího věku

Svět:

 • Černokněžný král z Minas Morgul ponoukl umbarské korzáry, aby spolu s oddíly haradského vojska společně dopluly k pobřeží Eriadoru a napadly Arnorské království. Arnorské loďstvo bylo z velké části zničeno, Lond Daer a Tharbad dobyty piráty a korzáry.
 • Boje mezi korzáry a Arnorem skončily po pleněních v patové situaci.
 • Vrchovci se pokoušeli osídlit kus Eregionu, ale osadníci byli postříleni elfy.
 • Z východu přišly ztracené trpasličí klany. Boje v Mlžných horách mezi skřety a trpaslíky pokračovaly. Skřeti vše vsadili na jednu kartu a ve velké bitvě u Azalnubizaru se pokusili získat celou Morii (bitva se odehrála v našem příběhu o 4 roky před kánonem). Skřeti byli v bitvě poraženi, mimo jiné i díky pomoci lórienských hraničářů, jimž skřeti podpálili část lesa.

Framsburg:

 • Framsburský náčelník Wulfrern Eóda ze Štítonošů vyráží na pomoc skupině trpaslíků, která táhla do války proti skřetům, ale byla přítom v podhůří Mlžných hor zajata. Trpaslíci jsou osvobozeni, ale Wulfrern Eóda je zabit otráveným skřetím šípem.
 • Novým náčelníkem je zvolen Dwálin z Mitrilového kladiva, který příležitostně pomáhá trpaslíkům v jejich válkách proti skřetům.
 • Framsburg dostal po umělecké soutěži nový znak nahrazující koňskou hlavu podobnou rohanskému znaku. Následovaly tzv. Heraldické hádky, protože ne každému obyvateli bylo jasné, zda se jedná o hlavu koně, či snad psa nebo vlka. 

Železný Rhûngaroth:

 • Zemřel král Alois I. Mrkvička.
 • Do města se po deseti letech vrací Aleth a Mielen, dědicové trůnu po svém otci Aloisovi. S nimi přijíždí i povoz s rakví jejich otce. Je vystrojen nádherný pohřeb.
 • I přes spory o to, zda má krále volit královská a městská rada, nebo lid, došlo k hlasování v radě o novém panovníkovi, neboť dvojčata se měla již brzy stát plnoletými. Většinou rada zvolila, že po otci má vládnout syn. Aleth však korunu odmítl. Rada na jeho vládě trvala a zhurta odmítla Mieleninu nabídku, že koruny by se místo bratra ujala.
 • Krvavá sobota (6. 8.). Obyvatelé Východňanské čtvrti provolali královnou Alethovu sestru princeznu Mielen (dlužno dodat, že proti její vůli). V nastalém chaosu Mielen za panovnici přijala i Esgarotská čtvrť. Do paláce se záhy donesla zpráva, že se Mielen nechala provolat královnou, což donutilo Aletha přijmout nabídku na korunu.
  • Chaos ve městě se stupňoval. Městská stráž, která zachovala věrnost Alethovi, spolu s maršálem pozatýkala několik vůdců Mieleniny strany. Rozzuřený dav v čele se svojí princeznou přišel do Radniční čtvrti požadovat jejich propuštění.
  • Mezitím docházelo k prudkému sporu mezi čaroději a alchymisty v Učené společnosti, který vyvrcholil (snad cizím přičinením) výbuchem, který měl za následek pád zdi na rozbouřený dav.
  • Došlo ke rvačkám, brzy ale tekla i krev. Situaci se pokoušel uklidnit královský kancléř Felahir se starostkou Věčných Zahrad, avšak bezúspěšně. Alethova stráž ve zmatku těžce ranila i královskou čarodějku, která se snažila dostat spolu s mágy z města.
  • Do bojů po chvíli zasáhla i Důlní stráž s runovými kováři. Kladiva a sekery by nadělaly v řadách Mielenovců velké škody, kdyby do boje nezasáhla poslední, stranou konfliktů stojící síla: hraničáři. S jejich pomocí se podařilo Mielenovcům stáhnout do Esgarotské čtvrti k léčitelně. Přes noc mezi čtvrtěmi vyrostly vysoké barikády.
 • Obě strany konfliktu vytvořily své paralelní vlády a navzájem vydaly na své přívržence zatykače. Oboustranné pokusy o průnik do čtvrtí věrných nepříteli však skončily fiaskem. Alethovci, aby se odlišili, začali používat modré vlajky namísto rudých Mrkvičkových, které si ponechala Mielen.
 • Začátek děje 8. ročníku (2022) – roleplay
 • Agentům princezny Mielen se podařilo podpálit královskou léčitelnu mistra Thanneda.
 • Obě strany se dozvěděly, že spící drak za městem, jehož řev byl pár dní předtím ve městě slyšet, je mrtvý. Nikdo nevěděl, jak drak zemřel.
 • Události nabraly velmi rychlý spád. Princ Aleth se rozhodl využít své převahy a zaútočil s beranidlem na Východňanskou čtvrť. I princezna Mielen musela prchnout. Během vítězné bitvy se ale ztratil sám Aleth. Později vyšlo najevo, že jej na mostě překvapil člověk jménem Ignác, agent a rádce jeho sestry Mielen, který po krátkém boji skončil s princovým tělem v řece. Ve městě se roznesla zpráva, že Aleth je mrtvý.
 • Další den se vrátil Aleth do města, neboť byl zachráněn ve Věčných Zahradách, městečku za městem, kde jej elfí léčitelé dokázali vyléčit.
 • Mielen byla donucena Alethem k uzavření potupného míru: musela se vzdát Esgarotské čtvrti a odvádět pravidelné poplatky v jídle i penězích.
 • Ještě než byla odevzdána Esgarotská čtvrť, provedli Alethovi agenti útok na Mielen věrnou městskou léčitelnu. Mnoho léčitelů bylo zraněno, mistr Badim byl zprvu považován za padlého.
 • Na Věčné Zahrady zaútočila rozzuřená bytost stromovitého vzezření, snad jeden z bájných entů, který byl nespokojený s jednáním elfů. Ti totiž ponechávali zdejší magické zřídlo znesvěcené, což oslabovalo zdejší čaroděje.
 • V noci na město zaútočily temné bytosti (nejspíš nazgûlové), které pátraly po magických artefaktech Učené společnosti, připomínající prsteny moci a šířily děs. Mnohým došlo, že právě tyto temné bytosti zabily draka pár dní zpět, jenž za městem strážil jeden ze sedmi trpasličích prstenů (více viz děj předch. ročníku). Městu pomohl záhadný čaroděj v modrém, který dokázal splozence temnoty zahnat. Jedním z těch, koho noční běsy trápily nejvíce, byl princ Aleth. Z paláce se ráno ozýval řev.
 • Kapitán stráží odmítal uvěřit, že princ je skutečně živý a není oživený temnými silami. Městská stráž se proto vzbouřila, nakonec ale byla dílem pozatýkána a dílem pobita. Kapitán stráží byl zatčen, ale nebyl prohledán. Po ošetření zamordoval královského maršála i prince samotného.
 • Královská rada se rozhodla okamžitě pobít pozatýkané vzbouřence. Princova smrt byla oficiálně oznámena až později, poté, co princezna Mielen vyjednala s bývalým kancléřem Joviánem a s dalšími Alethovými rádci podstoupení zbytku města.
 • Téhož dne večer vstoupila Mielen do královského paláce. Úřady byly rovnoměrně rozděleny mezi Alethovce a Mielenovce. Občanská válka skončila.
 • Obyvatelé Věčných Zahrad zjistili, že se mezi nimi nacházeli černokněžníci, tedy služebníci Saurona. Ti otrávili zřídlo magie pod městem a vydali se ho zničit. S pomocí přátel bylo zřídlo i čarodějka Tiliel zachráněni.
 • Druhý den po konci občanské války zavládl ve městě konečně obvyklý klid. Městská rada byla doplněna novinářem Taulem Chartou a rybářem Womburkem Půlručkou.
 • Taul Charta byl zatčen v souvislosti se smrtí novinářky Erm, která nejspíš přišla na jím konané podplácení voličů. Charta před soudem stihl utéct z města a po cestě zabít ještě jednoho léčitele. Jeho mandát radního tedy trval pouze jeden den.
 • Skrze obchodní karavanu se k runovému kováři Rhórovi, rádce princezny Mielen, dostal zvláštní meč, jenž si skoro žil vlastním životem. Prokleté ostří mu také začalo šeptat, že se ve městě pohybuje temné stvoření.
 • Rhór se vydal pátrat po onom „stvoření“. Po několika dnech zjistil, že se jedná o mistra léčitele Badima, o kterém se myslelo, že zemřel během útoku na městskou léčitelnu. Brzy vyšlo najevo, že Badim tehdy skutečně zemřel, ale protože celé roky spolupracoval s černokněžníky, kteří měli na svědomí znesvěcení zřídla pod Věčnými Zahradami, byl jimi oživen. Sic nemrtvý, stále energicky pomáhal všem raněným.
 • Rhór po honičce městem dopadl v lese Badima. Jeho ostatky byly spáleny, aby nad ním černokněžníci už nemohli mít žádnou moc.
 • Princ Aleth byl s poctami pohřben na městském hřbitově. Stejně jako jejich matka Golvin Naegril, která na konci své vlády vedla zrádný útok skřetů proti městu, byl pohřben žehem.
 • Obyvatelce Věčných Zahrad se podařilo, zčásti kvůli nezájmu královských, získat Mrkvičkovu korunu. Nakonec byla po domluvě vydána princezně Mielen.
 • Do města dorazila královna Ithlien Esgarotská. V doprovodu byl i léčitel Tříska, který byl považován za zesnulého.
 • Mielen byla korunována na rhûngarotskou královnu.
 • Konec děje 8. ročníku – roleplay

2796–2799 Třetího věku

 • V Rhûngarotském království dochází k nebývalému rozkvětu pod moudrou vládou Mielen I. Mrkvičkovny a jejích rádců. Spory se sousedy byly zažehnány a les vyčištěn od zplozenců zla. Královna pomáhala chudým a nechala opravit poničené město. Z Rhûngarothu se stala blažená země.
 • Ve zvýšených počtech se z naprosto klidného a spořádaného Rhûngarotského království vydávají drobrodružné nátury do divočiny hledat sice nebezpečnější a neuspořádaný, ale jistě zábavnější život. Často přitom končí ve Framsburgu, který se díky svým vazbám na Esgaroth a Rhûngaroth a díky své poloze na toku Anduiny stal ideální základnou pro putování divočinou.
 • Roku 2797 se ve Framsburgu stává náčelníkem Fandral ze Štítonošů.
 • Roku 2798 v Rohanu umírá král Fréaláf. Králem se stává jeho syn Brytta.

2800 Třetího věku (současnost)

Svět:

 • Skřetí kmeny se snaží z Mlžných hor migrovat do Bílých hor na gondorsko-rohanském pomezí. Do bojů se chystají zapojit i další frakce, například korzársko-haradské vojsko a nová východňanská armáda, ale i lórienští elfové a další.
 • Skřeti se snaží probít do Bílých hor. I přes počáteční úspěchy a ústup vojska Světlé se skřetům nakonec nepodařilo do hor proniknout s dostatečným počtem kolonistů pro založení významnější osady.
 • Skřeti se svými spojenci jsou zahnáni v Bílých horách do jedné z mála svých zdejších bašt, nakonec je jich většina pobita, byť samotnou baštu se Světlé získat nepodařilo.

Framsburg:

 • Většina náčelníkovy družiny je pobita v boji s horskými troly. Očekává se, že náčelník Družinu brzy doplní. 
 • Začátek děje 9. ročníku (2023)
 • Nedaleko Framsburgu ztroskotala na řece Anduině loď vezoucí mnoho cestujících, zejména z Rhûngarothu. Před bandity byli cestující zachráněni Družinou a náčelník Fandral následně všechny přivítal ve městě.
 • Všech pět společenstev (Štítonoši, Smečka, Mitrilové kladivo, Kupecká gilda a Mudrci) si vybralo své nové členy sněmu. Nováčci přivítaní ve městě se rychle zapojují do místních společenstev.
 • Framsburští vypisují tučné odměny na skřety, kteří se občas v okolní divočině objeví.
 • Bylo nalezeno mrtvé ucho. Začíná vyšetřování.
 • K městu dorazili říční piráti, kterým se podařilo okrást obchodníka z Kupecké gildy (Páju). Obchodník poté, co dorazil do města, způsobil pozdvižení tím, že dokonce vyzval na souboj kapitánku Družiny Thyru. Souboj skončil tím, že se obchodník okamžitě vzdal. Říční piráti vyhnaní od města medvědovcem-hospodským Huordem byli v mezičase zlikvidováni.
 • Štítonoši a Smečka se dostali do ostrého sporu. Štítonoši za pomoci Mitrilového kladiva se rozhodli ulovit takzvaného jarního beránka. Naneštěstí se ukázalo, že ten je posvátným pro Smečku. Ostrý spor, v němž se společenstva dovolávala svých tradic, nakonec skončil dohodou.
 • Družina uspořádala turnaj. Každé společenstvo vyslalo své zástupce a ti nejzdatnější následně večer při obřadu, jemuž přihlíželo město, složili do rukou Thyry, kapitánky Družiny, a Kandraela, stařešiny města, přísahy městu; odteď nepatří k žádnému ze společenstev.
 • Ve městě se objevil doslova rozjančený rybář toužící po chycení tak zvaného krále kaprů řeky Anduiny. Samozvaný král rybářů se poté za pomoci měšťanů na kladkostroji spustil jako návnada pro obrovskou rybu. Rybář svůj rybolov nepřežil. (→ Povídka Král rybářů)
 • Bandité zaútočili na posvátný Krvavý kamenolom za městem. Město vyslalo výpravu, avšak bylo odraženo. Situaci nakonec zachránila Thyra na válečném oři útokem z boku. Krvavý kamenolom byl osvobozen a bandité vyhnáni, večer ale na město zaútočili Haradští. Framsburg sice útok odrazil, ale za cenu mnoha zraněných a padlých. Kde se vzali tak daleko na severu, to nikdo neví.
 • Členové Mitrilového kladiva se dostali do zvláštního podsvětí, kde se jim po dlouhých útrapách podařilo od trpasličího strážce získat jejich posvátné mitrilové kladivo, po němž jsou pojmenováni.
 • Kupecká gilda usiluje o rozvoj Šiškofa, a proto na něm založila hostinec konkurující Medové hospodě a Vinárně Mudrců. Svojí netradiční nabídkou nápojů si toto zařízení získalo menší klientelu.
 • Mágové ze Strážců ostrova se vydali do Dol Guldur pátrat po stopách návratu Nepřítele. Vrátili se s prokletou čelenkou, o níž někteří usoudili, že snad patřila nazgûlovi. Čelenku se pokusili mágové odeslat skrze vodu Ulmovi, pánovi vod. Vyvolali drobnou povodeň, která je smetla do proudu Anduiny; naštěstí přežili. (→ Dopisy Asreth a Falquariona a povídka Z deníku Feiredira aneb Antropologovy poznámky málem stály mágy život)
 • Byl dopaden sériový vrah, který nechával po okolí uši svých obětí. Ukázalo se, že jím byl kapitán, který před pár dny zpět do Framsburgu přivezl na své lodi výpravu z Rhûngarothu. Družina jej odvedla do žaláře, kde se mu povedlo spáchat sebevraždu. Jeho tělo bylo i tak exemplárně potrestáno a následně spáleno, přičemž z něho vyšel černý přízrak, který byl vzápětí podřezán přízrakem bílým.
 • Odstartovala Velká Framsburská, tedy dostihy na koních. Zápas dokončila jen část závodníků, neboť mistr trpaslík byl v průběhu zavalen koněm a zachráněn kapitánkou Družiny Thyrou. Vítězem byl nakonec jednoruký Ruprecht ze Štítonošů.
 • Ve městě se objevila prokletá kniha, po jejímž přečtení čtenář ztratil schopnost číst. Kniha zasáhla naneštěstí i framsburského kronikáře, jehož před ztrátou smyslu života zachránil podivný lektvar.
 • Na město zaútočili duchové z mohyl za městem, kde odpočívají dávní králové Éothéodu. Proti duchům se ukázal být velmi účinný meč cechmistra Mitrilového kladiva Rhóra. Naštvané město následně sestavilo výpravu, která se do mohyl vydala. 
 • Výprava v mohylách potkala ony Haradské, kteří pár dní předtím zaútočili na město. Očividně měli velký zájem na zdejších tajemstvívh. Dobrodruhům se poté podařilo sestavit dohromady úlomky Temné čepele (jejíž část obsahoval Rhórův meč, původem z Rhûngarothu), čímž byli mohyloví duchové uklidněni. Bohužel při výpravě zahynuli dva dosud znesváření vůdci společenstev: Aedril ze Smečky a Fregal ze Štítonošů. Celé město se shromáždilo na břehu řeky, aby vyprovodilo Fregalův pohřební člun a následně se shromáždilo na hřbitově, kde vzplanula hranice s tělem Aedrilovým.
 • Medvědovec Huord, známý hospodský z Medové hospody, požádal o ruku Thyru, kapitánku Družiny. Vzali se na posvátném říčním ostrově. (→ Povídka Jak jsem poznal vaši matku)
 • Konec děje 9. ročníku
 • Necelý měsíc po útocích z mohyl začíná divoká zvěř napadat lovce, bylinkáře i další pocestné. Zdá se, že se Divočina staví proti Framsburgu.
 • Okolo města se prý pohybuje medvědí měňavec (jiný, než Huord z Medové hospody).
 • Do města přišel dopis napsaný zakladatelem města Warrenem.
 • Začátek děje 10. ročníku (2024)
 • …?