Jižané z Haradu

5 Led

Země Haradu jsou rozsáhlé, rozličné a mnohdy nemilosrdné. Obrovité písečné pouště, neobyvatelné pustiny, vysoké hory, parné džungle i úrodná údolí, to vše je Harad. My, kdo jej nazýváme domovinou už po tisíciletí, jsme tvrdý a válečný lid. Žijí tu mnozí, rozmanití lidé, kteří zdaleka nesdílí jednu jedinou kulturu. Co mají ale všichni Haradští společné, je zatrpklá nenávist ke Gondoru a schopnost přežít ty nejkrutější podmínky. 

Harad je domovem skvělých jezdců a lukostřelců, kteří v poušti nemají obdoby. Z dálného Haradu pochází také trolí muži, kteří výměnou za otroky budou bojovat po našem boku. Mûmakilové jsou obrovitá, náročná stvoření, ale jejich zkrocení stojí za to – není nic, co by tato fantastická zvířata zastavilo. 

Největším městem a sídlem nejsilnějšího kmenu Černého hada je Faen’obel. Tento klenot na řece Harnen je symbolem haradské moci. Dál na západ po řece se nachází Gobel Mirlond a Ramlond, města podobná Umbaru, která využívají své přístavy k útokům na pobřeží Gondoru a Dol Amrothu, odkud čerpají otroky, které jsou jejich hlavní komoditou, kterou prodávají do Umbaru a zbytku Haradu. 

Spojenectví s Chandem a Umbarem přineslo ovoce. Jejich útoky oslabily Gondor natolik, že ten se už ani nepokouší získat zpět Harondor, zemi mezi řekou Poros a Harnen, z nichž druhá je základem našeho zemědělství a obchodu. Pokud se nám podaří spojit kmeny ke společnému útoku na Gondor, získáme i další úrodná území – a ponížíme našeho dávného nepřítele.

Kostýmy, zbraně

Základní barvou je sytě červená až rudá, kombinovaná s černou. Důležitým aspektem haradského kostýmu je šátek nebo turban (pro zavázání stačí velký čtvercový šátek alespoň metr na metr). Celkově se laďte do arabského vzhledu.

Haradské zbroje: z klasických můžete brát lamelové, které jsou pro tuto frakci ideální. Také můžete zkusit si pohrát se zbrojemi ze dřeva, látky a provazů. Helmy, pokud máte, můžete zkusit arabské (vypadají podobně jako normanské), ale turban postačí (nebo kombinace helmy s šátkem).

Máte-li šavli, berte ji pro Harad. Štíty mohou být různé čtvercové, obdélníkové i kulaté, pokud budou mít vhodné barvy. Symbol černého hada malujte na červený podklad.

Harad by měl být hlavní frakcí na temné straně pro lukostřelce.