Jižané z Haradu

13 Led

Harad je rozlehlou zemí na jih od Gondoru, se kterým také často válčí. Sousedí s Umbarskými piráty, Mordorem a Chandem. Haradští jsou ve zbytku Středozemě také prostě známí jako Jižané. Harad není jednotnou zemí, spíše seskupením různých kmenů soupeřících o moc, jimž vládnou lokální haradští náčelníci nebo páni z řad Černých Númenorejců. V časech války ale podnikají na nenáviděný Gondor společné útoky.

V Haradu žijí jednak lidé, kteří se od jiných odlišují tmavší pletí, a také takzvaní půltrolové, velké, silné rohaté bytosti s černou kůží. Haradským se také podařilo ochočit Mûmakily, také známé jako Olifanty, díky kterým jsou hrozbou pro všechny, kdo se jim postaví.

Obvyklou zbraní gondorského správce Beregonda proti haradské hrozbě byla diplomacie. Agenti Gondorské říše udržovali mezi jednotlivými kmeny nesváry, což Gondoru umožnilo přesunout část vojsk na pomoc spojencům na severu.

Do čela haradských vojsk se dle zpráv postavil mocný haradský náčelník zvaný Efseruf, což se dá do obecné řeči přeložit buď jako “Nejbohatští” nebo též “Nejobjemnější”. Jeho volba znervóznila černonumenorejskou šlechtu, která trvala na tom, že Efserrufovi bude pomáhat ve velení její zástupce.

Hlavní barva frakce: rudá
Vedlejší barvy frakce: černá, zlatá

Velitel frakce: Efseruf Nejobjemnější

Kostýmy
Oděv Haradrim je uzpůsoben životu v horkém písečném prostředí. Turbany a šátky jsou běžnou výbavou. Tuniky a kalhoty nosí volné (případně ve více vrstvách). Do boje se malují ve výše uvedených barvách, přičemž černou používají ke zvýraznění očí.

Celková stylizace do středověkého arabského světa tedy zhruba odpovídá, pokud upravíme barevné schéma.

Pokud si chcete vytvořit obrázek haradského válečníka, vezměte si Tušku v jeho alchymistické výbavě, dejte mu turban na hlavu a naházejte na něj prach a písek. Tuška asi moc nadšený nebude, ale nenechte se odradit.

Zbraně a zbroje
Kvůli nedostatku kovových materiálů jsou jejich zbroje často kožené a dřevěné. Na základní vrstvu jsou přišitá dřívka a korále, často do různých kruhových nebo ostnatých tvarů.

Do boje nosí převážně šavle a kopí, také střílí z dlouhých prohnutých luků, podobným těm elfím. Štíty zdobí do rudo černé se zlatými symboly.

Na závěr, malý inspiromat: