Rasy, národy a raciálky (od 9. ročníku)

8 Dub

Raciálky jsou schopnosti či výhody, které jsou přístupné jen určité rase, popř. národu. Slouží k dokreslení diverzity mezi rasami/národy a k dotvoření jejich osobitého charakteru. Každá z ras má nyní k dispozici na výběr alespoň 3 raciálky, ze kterých si při zakládání postavy vyberete jednu. Starších postav se tento výběr týká také. Raciálky byly vybírány tak, aby seděly jak k dané rase, tak k vícero národům i obvyklým archetypům postav.

Nejdůležitější změnou mezi osmým a devátým ročníkem je rozdělení lidí na tři samostatné národy.

Seveřané

Na severu žijí mnozí různí lidé. Jsou to všichni potomci těch, kdo nepatří mezi Edain, a tedy nejsou obdařeni dlouhověkostí a silou těch, kdo spatřili Númenor. Žijí v prostých staveních, někteří pasou koně a živí se zemědělstvím. Nejznámější z nich jsou Rohirové, kteří se odloučili od lidu Éothéod a usadili se v dnešním Rohanu. (Pokud chcete hrát Vrchovce, zvolte si jednu z těchto raciálek, přestože se přímo neřadí mezi ně.)

Éothéod – Začíná s libovolnou zbraní, které si cení nadevše, nikdy ji neprodá a když o ní přijde, chce ji za každou cenu získat zpět. Za každý započatý den, kdy ji nemá, si přidá 2 body stresu, do maxima 8. Dále začne se schopností Vitalita (I) a může strávit v agonii 5 minut navíc, ale musí alespoň 1x zaherní dny vypít pivo, víno nebo medovinu. 

Divoký lid – Má kořeny nejspíš v divočině, ať už od Temného hvozdu nebo od Anduiny. Získá do začátku schopnost Lov I nebo Rybolov I a jídlo pro sebe může připravit jen z masa (nemusí jej kombinovat s jinou surovinou). Na druhou stranu se nemůže učit žádné sociální dovednosti a řemesla II. a III. úrovně. Raciálky se lze nenávratně vzdát, avšak postava místo ní žádnou nezíská. 

Syn Medvěda – Tito lidé jsou potomci medvědích měňavců. Sice se sami nedokáží přeměnit, ale díky svým předkům jsou větší a silnější než běžní lidé. Začíná se schopností Odolnost (I) a Dřevorubectví (I), ALE při vytváření postavy mu budou orgy přiřazeny mnohé předsudky a zvláštní představy o světě. Ty musí hrát.

Východňané

Země na východě jsou známé jako Rhûn, ač se ani zdaleka nejedná o sjednocenou říši, spíše o směsku nomádů, jezdců a pastevců, kteří příležitostně mohou vytvořit i větší města. Jsou často k vidění v okolních krajinách, ať už jako obchodníci nebo jako součást válečných výprav proti Seveřanům. (Přestože sem Jižané nepatří, pokud je chcete hrát, vyberte si jednu z těchto raciálek.)

Přizpůsobivost – Lidé se na rozdíl od starších ras dokáží rychle adaptovat v nových situacích. Zvláště Východňané z Rhûnu jsou vám pak schopní prodat úplně cokoliv za takovou cenu, že váš měšec bude ještě dlouho sténat prázdnotou. Postava hru začíná s 1 sociální dovedností navíc.

Nomád – začíná se schopností Jezdec (I) a jeho kůň má 1 použití schopnosti Úhyb (I) na každý den. 

Vybrušování – rozhovorem mohou komukoli přidat 1 bod stresu, každé postavě ale pouze 1x denně. (Celkově mají schopnost 3x denně).

Dúnadani

Potomci Númenoru, kteří se nepostavili proti Valar, jsou známí jako Dúnadané. Jimi založené říše Arnoru a Gondoru (1. jmenovaná říše byla v našem příběhu znovuobnovena) jsou těmi, které zajistily prosperitu lidí po většinu třetího věku. Ač jejich moc není taková, jaká bývala, jsou stále hlavní překážkou pro síly temna a dožívají se delšího věku než ostatní rody lidí. Úroveň jejich řemesel a architektury je s ostatními lidmi Středozemě nesrovnatelná. Vzdělanější z nich mohou umět sindarštinu (rodný jazyk elfů Středozemě). Hraní postavy z rodu se stále čistou númenorejskou krví není možné.

Na cestách – Zkušený cestovatel si s sebou nosí vše potřebné. Postava začíná hru s 2 jídly a se 3 stříbrnými navíc.

Vojenská disciplína – Každé vyspělejší lidské království Středozemě disponuje stálou a spolehlivou armádou a její vojáci jsou pohotoví plnit rychle rozkazy svých kapitánů. Postava získá +1 použití u každé schopnosti typu pokřik, kterou se naučila.

Nezabrušování – Pokud někdo na Dúnadana použije schopnost Terapie, vyléčí mu to o 2 body stresu více.

Trpaslíci

Jsou malí, houževnatí, pěstují si dlouhé plnovousy. Ženy jsou od mužů k nerozeznání (rozdíl poznají jen sami trpaslíci), neboť jim také rostou vousy. Jsou výbornými kovotepci a horníky, milují pivo, často žijí pod zemí. Rádi užívají v bitvách seker a kladiv. Jejich písmo je runové a někteří z nich jsou známi jako runoví kováři. Nesnáší skřety a vztahy s elfy jsou občas také komplikované. Dožívají se několika staletí.

Hrajete-li trpaslíka, nezapomeňte, že většina z nich je tvrdohlavá a háklivá na urážky. Velmi si cení svého plnovousu i případné zbraně. Dále není vůbec špatné prokládat mluvu postavy trpasličím jazykem, který téměř nikdo jiný než trpaslíci neovládá (protože trpaslíci jej považují za své tajemství).

Těžkooděnec – každý správný trpaslík chodí do boje zakut celý v železe. Není proto divu, že jejich válečníci dokáží skvěle využívat výhod zbrojí. Každá trpaslíkem nošená zbroj poskytuje o 1 kryt navíc.

Tvrdohlavost – když se trpaslík pro něco rozhodne, obvykle jej o opaku nic nepřesvědčí. Když chce být trpaslík v něčem mistr, tak toho prostě dosáhne. Postava si může během hry určit základní/pokročilou schopnost/dovednost, u níž získá 1 použití denně navíc (u schopnosti použitelné 1x za dva dny se pak její četnost užití zvedne na 1x denně). Výběr není později možno měnit.

Trpasličí řemeslo – Každý ví, kdo má to nejkvalitnější zboží ve Středozemi. Trpaslík, když něco vyrábí, tak poctivě. Postava hru začíná s 1 dovedností řemesla navíc.

Agrese – Tento trpaslík je věčně naštvaný. Získá do začátku schopnost Bitkař (II) a Ostražitost (I), ALE musí se každý herní den s někým porvat. Za každou prošvihnutou rvačku dostane 2 body stresu.

Hobiti

Též půlčíci. Jsou malí, mají lásku k jídlu, pití, jídlu, dobrému kuřivu, jídlu, klidnému způsobu života, jídlu a jídlu. Málokdy vyrazí za hranice Kraje. Zcestovalejší jsou hobiti z Rádovska (kteří, mimochodem, podle knih nosí občas i boty!) a z Hůrky. Hobit, který se objeví ve Framsburgu, má za sebou dlouhé putování a jistojistě má dobrodružnou povahu… Co by ho také jinak donutilo opustit jeho noru a vydat se tak daleko na východ? Hobit potřebuje 2x tolik jídla za každý den. Polovina potřebného jídla se počítá, jako kdyby neměl žádné. Běžným poznávacím znamením hobitů se kromě kšand staly slaměné klobouky a vesty (dostupné snadno v second-handech).

Roztomilost – Pokud se hobit zatváří velmi mile, nasadí psí očka, cíl mu promine právě řešený prohřešek, či v případě závažnějších problémů sníží hobitkovi trest. 1x denně.

Samoživitel – I ten nejlínější hobit překoná svoji lenost proto, aby mu na políčku vyrostl dostatek plodin pro jeho tři obědy. Postava hru začíná s 1 dovedností ze skupiny „Obecné dovednosti“ navíc. Zároveň pokud hobit někomu poskytuje Terapii, sám sobě si při jejím dokončení vyléčí 1 bod stresu.

Malý terč – Zkuste si zasáhnout to malé mrštné stvoření! Není to jen tak! Postava získá 1x denně schopnost úhyb.

Lesní elfové

Sličný lid. Elfové jsou v mnoha směrech vše, co by chtěli být lidé. Jsou dlouhověcí, krásní, velmi zruční, mrštní, mají dobrý zrak i cit pro umění. Vysocí jsou stejně jako lidé. Mají slabě zašpičatělé uši. Nejčastěji obývají lesy. Je jich velké množství národů, hratelní jsou však pouze Lesní elfové z Lesní říše krále Thranduila, popřípadě Galadhrim z Lórienu.

Rodným jazykem drtivé většiny elfů ve Středozemi je sindarština, tzv. šedá elfština, která měla ve Středozemi podobnou úlohu jako ve středověku latina. Není vůbec k zahození se pár frází naučit. Elfí písmo tengwar je také dobrý nápad (máme jeho českou verzi). Pokud jste se učili elfštinu na internetu, pravděpodobně se jednalo o vznešenou elfštinu – tzv. quenyjštinu, avšak tu většina lesních elfů neovládá.

Poznámka: Půlelfové jsou ve Středozemi extrémně vzácní. Točí se okolo nich jedny z nejdůležitějších příběhových linek (Elrond a Elros, Beren a Lúthien atd.). Hraní půlelfa proto není možné, okamžitě by se totiž vaše postava stala postavou o příběhové výjimečnosti srovnatelné s Elrondem, Gimlim a dalšími hlavními postavami.

Lesní lid – Elfové vždy milovali lesy a s jejich živočichy i rostlinami mají harmonický vztah. Postava získá 1x denně schopnost skrývání (použití se sčítají, pokud se schopnost naučí standardními způsoby). Schopnost Plížení (III) se může učit za stejných podmínek, jako kdyby se jednalo o schopnost pokročilou (II), nikoli mistrovskou.

Talentovanost – Na elfech lidé nesnáší jejich dokonalost. I když něco elfovi nejde, stále v tom může být lepší než člověk. Pokud se nevěnuje magii, vybírá si na začátku 1 základní magickou schopnost (může ji použít 1x denně), a naopak pokud se magii věnuje, vybírá si 1 základní nemagickou schopnost. Musí si ale schopnost napřed nechat vysvětlit některým z mistrů mágů!

Orlí zrak – Elfové jsou známí pro svůj dokonalý zrak. Postava se může učit schopnost Bystré oko (III) jako kdyby se jednalo o schopnost základní (I), nikoli mistrovskou (má k ní tudíž přístup, i když se jinak věnuje úplně jiným věcem); navíc ji může po naučení použít o 1x denně častěji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *