Kupecká gilda

20 Lis

Framsburg je městečko převážně samostatné a přepychu skrovné. Přesto však má každý čas od času potřebu něčeho, co není místně snadno k dostání. V takovém případě ten dotyčný navštíví Kupeckou gildu, uskupení bystrých obchodníků a mazaných handlířů. Jejich mrštné jazyky, hbité prsty a početné kontakty je vkládají do výborné pozice, ze které ovládají, nebo alespoň zaštiťují, veškerý obchod, který míří mimo město. Ale i ve zdech Framsburgu se jejich expertíza neztratí. Kdejaký řemeslník, farmář, či obchodník vyhledává jejich pomoc s prodejem vlastních produktů. Koneckonců, kde nabýt lepších rad než u gildy, pro kterou je obchod denním chlebem.

Původně se jednalo o bezejmenné společenstvo dolských osadníků, kteří měli na starost společně obstarat obchodní cesty a kontakty s nejbližšími osadami. Jak to tak bývá, s časem a zkušenostmi přišla struktura a se strukturou jméno, pod kterým Kupecká gilda zaštiťovala pozemní obchod Framsburgu. Když se sformoval Sněm, bylo jí však odmítnuto místo v něm, neboť Loďaři, obchodní společenství, které mělo na starost obchod říční, bylo považováno za významnější. Netrvalo však dlouho, než Kupecká gilda chytrými tahy a značnými zdroji Loďaře vykoupila a převzala jejich obchody. Její právoplatné místo u náčelníkova stolu pak už byla jen formalita.

Přes to jakou významnou pozici Kupecká gilda ve Framsburgu zastává, ponechala si doposud za svoji hlavní bázi velkou budovu uprostřed té nejchudší a nejzchátralejší části města. Tradičně se odkazují na tržiště, které bylo zřízeno již dlouhá léta zpátky právě před touto základnou, a které gilda organizuje, když jednou za čas otevře.

A možná tomu tak je, nicméně zlé jazyky ve městě si šuškají i jiné důvody. Podle nich totiž Kupecká gilda není tak čestná jak se navenek tváří, a že ve skutečnosti co jednou ruku ti podají, v druhé za zády dýku svírají. Že údajně tolik co utrží obchodem, tak si taky nakradou a nejeden potenciální konkurent gildy prý změnil povolání poté, co jeho partner nešťastnou nehodou sešel ze světa. A ve slumu že dlí stranou od pátravých očí, a chudé čtvrti že vládnou jako šlechta s monopolem na zločin.

Nu, dobře uděláš, když si to necháš pro sebe. Kupecká gilda je hrdá a s dlouhou tradicí a pomluvy nese těžce. A přeci jen, je pohodlnější žít svůj život s jazykem, nežli bez něj.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *