Rohanské království

9 Úno

Eorlingas, lid Jízdmarky. Jsme to my, kdo obývá kraje Východních i Západních úvalů, Rohanské brány i Brázdy u Anduiny. V dobách války naši jezdci otřásají samotnou zemí, aby aby smetli kohokoli, kdo je natolik bláznivý, aby se nám postavil do cesty. Jako páni koní střežíme a budujeme zemi, která nám byla darována Cirionem, správcem Gondoru. Ač rod prvního krále Rohanu, Eorla Mladého, v přímé linii vymřel, přátelství s Dúnadany stále trvá. Měly-li by majáky Bílých hor znovu vzplanout, naši jezdci vyrazí na pomoc našemu dávnému spojenci.

Ubránili jsme se Vrchovcům, kteří během Dlouhé zimy obsadili Edoras. Byl to Helm Kladivo a jeho synové, kdo zaplatili svými životy při obraně Marky. Byl to nynější král, Freáláf Hildeson, Helmův synovec, kdo konečně zabil vrchovského vůdce Wulfa a osvobodil Edoras. Teď vládne ze Zlaté síně Meduseldu, a Rohan se pomalu zotavuje z dopadů Dlouhé zimy. 

Nebezpečí ale přišlo i z východu. Před pěti lety Rhûňané překročili Anduinu a vyplenili Brázdu. Díky trpaslíkům se ale podařilo nepřítele zachytit při přechodu řeky zpět a Východňané tak za svou troufalost zaplatili svými životy. Jejich těla teď leží na dně oceánu, kam je odnesla Anduina. 

Vrchovské klany za řekou Isen v Rohanské bráně znovu řinčí zbraněmi. Obnovený Arnor zdá se nebyl ničím jiným, než bláznivou představou o míru v Eriadoru. Nezbývá než osedlat koně a Vrchovce zahnat zpět do hor, kam patří. Tam si je už přeberou skřeti. 

Zbraně a kostýmy

Základními barvami jsou zelená a hnědá. Zdobení můžete provést zlatou (lemy, symboly, malování na štítech,…). Výbava Rohanu by měla spadat do raného středověku, v podstatě jde o vikingy na koních, a podle toho se můžete řídit i při výběru zbraní: rovné jednoruční meče s malými záštitami, jednoruční i obouruční sekery, a kopí. 

U zbrojí nejlépe pořídíte se kroužky a šupinami, přičemž právě šupiny jsou typickým znakem filmového Rohanu. Helmy se taktéž nejvíce hodí raně středověké: normanské, anglosaské a skandinávské, v nejlepším případě i s očnicemi.

Symbol rohanského koně můžete malovat na štít nebo jím opatřit i zbroj. Na štíty (nejlépe kulaté) se taktéž hodí symbol zlatého slunce na tomto obrázku.