Skřeti z Gundabadu

22 Led

vlajka_gundabadMinule jsme se podívali na frakci elfů. Nyní si popíšeme jejich nejnebezpečnější protivníky – skřety.

Pár let zpátky by si na skřety nevsadil ani věštec-prognostik. Po slibném sjednocení přišli skřeti prvně o Gundabad a poté byli v Bitvě před branami Morie (kam je mimochodem vyhnal nazlobený Balrog) roku 2770 TA na hlavu poraženi spojenou armádou trpaslíků, elfů a lidí. Do hor byly dosazeny posádky, které hlídaly, aby se zbytky skřetů nesjednotily. Vypadalo to, že si síly dobra budou moci odpočinout.

Pak ale roku 2775 TA přišly občanské války na východě – trpaslíci bojovali proti sobě, Esgarothská říše se rozpadla a Thranduil se svojí Lesní říší ofenzivně bránil získaný Caras Calen. Všechny tři frakce postupně snižovaly počty mužů v posádkách na tvrzích v horách, některé zůstaly zcela neobsazeny. I přes snahu Elronda z Roklinky již nebyla ani Bílá rada schopná vědět, co se kde na horách děje – a už vůbec ne vědět, co se děje pod horami.

Skřetí tunely pod horami byly záhy zase plné akce. S Balrogem v Morii skřeti nakonec uzavřeli dohodu, jejíž podmínky nejsou veřejné známy, nicméně Morii opět mohou využívat. Brzy poté nastala skřetí reconquista. Začalo to přepady zbytků posádek v horách a skončilo dobytím Gundabadu. Spolu s Vrchovci se podařilo opanovat i krajinu, kde kdysi leželo mocné království Eregion. Pod horami je jediná pevnost, která nájezdu skřetů prozatím odolala – Roklinka. Otázka zní, jak dlouho se podaří Elrondovi a jeho spojencům v této pevnosti vytrvat… Roklinka je totiž zcela obklíčena a odříznuta od světa.

Hlavní barva frakce: černá
Vedlejší barvy frakce: bílá, šedá, hnědá

Kostýmy a zbraně
Staré navrstvené roztrhané hadry v temných barvách, s kusy zvířecích končetin. Jako doplňky ozdoby z kostí a zubů. Na ochranu zrezivělé zbytky kovových zbrojí nebo staré zbroje kožené. Možné jsou i menší štíty. Nejčastějšími zbraněmi jsou na konci zahnuté jednoruční meče, šavle (zrezlé) nebo krátké luky (klasický skřet) a obouruční meče (berserker). Kvalita skřetích zbraní se odvíjí od toho, co zrovna nakradli… takže když se najde jakákoli ušmudlaná zbraň, bude se hodit do repertoáru skřetí jednotky.
Jinak řečeno, nemusíte být moc šikovní, abyste dokázali stvořit kostým na gundabadského skřeta 🙂

Vůdce frakce: Nemysl Nathakar I.
Viz samostatný článek.

Vládce frakce: Ug Učitel
Legendy hovoří o tom, že před sedmi lety, když se vojsko trpaslíků a elfů hrnulo do tehdy pusté a nechráněné krajiny obývané skřety, postavil se této armádě tehdy jediný skřet – stařičký učitel se svým ukazovátkem. Vůči všem předpokladům způsobil i bojové ztráty, neboť jeden elfí válečník zemřel během setkání s ním smíchy. Následně byl Ug Učitel zabit. O to je větší překvapení lidí, neboť ti nedávno viděli v boji právě tohoto stařičkého učitele, jak vede skřetí armádu. Jak se zdá, skřetí pedagogický sbor má i silnější schopnosti, než při zkoušení metat koule (pětky)…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *