Skřeti z Gundabadu

20 Zář

Daleko na severu, až tam, kde Mlžné hory přechází v pohoří Angmar, se nachází obrovská horská pevnost skřetů v hoře Gundabad.

Hora byla původně osídlena trpaslíky (Pro ty je posvátným místem, neb zde byl probuzen nejstarší z Otců trpaslíků, Durin.), ale v polovině Druhého věku byla obsazena skřety. Ti byli sice zahnáni, ovšem na začátku Třetího věku, vedeni pánem nazgûlů, Černokněžným králem Angmaru, se jim ji znovu podařilo podařilo obsadit. Pevnost poté sloužila skřetům i jako hlavní město. Když je jejich pán opustil, říše Angmaru se rozpadla, ale skřeti Gundabad neopustili, protože se jednalo o skvěle umístěnou a dobře ubránitelnou pevnost.

Samotní skřeti obývající pevnost jsou podobní svým příbuzným z Mlžných hor. Jako takoví nejsou moc vysocí, mají kolem pěti stop. Nejsou příliš chytří, ale to vyvažují svými počty a agresivitou. Celá jejich existence je založena na nenávisti. Dokáží ale kovat dobré ocelové zbraně, naopak kovovou zbroj zpravidla nenosí, upřednostňují rychlejší pohyb. Zvláštní rasou skřetů obývajících Gundabad jsou berserkeři, kteří jsou mnohem vyšší a silnější, nemilosrdní a děsiví. V boji není téměř nic, co by je dokázalo zastavit a to i přes to, že nenosí brnění. Bojují, dokud mají jak, zranění je jen tak nezastaví.

V Angmarských horách se také vyskytují trollové, které se skřeti naučili ovládat a proměnit je ve smrtonosné útočné jednotky.

Jako všichni skřeti se vyznačují nenávistí k ostatním rasám, tito ale mají odpor hlavně k trpaslíkům, už kvůli společné historii. Díky své pozici stranou od ostatních zemí mají ideální podmínky pro to, aby sestavili silnou, bojeschopnou armádu a zaútočili, aniž by to kdokoli očekával. Momentálně vyslali svou armádu na východ do Šedých hor, a ohrožují tak zbytek trpasličího lidu. Pokud budou pokračovat, jistě bude válka na spadnutí…

Kostýmy a zbraně
Staré navrstvené roztrhané hadry v temných barvách, s kusy zvířecích končetin. Jako doplňky ozdoby z kostí a zubů. Na ochranu zrezivělé zbytky kovových zbrojí nebo staré zbroje kožené. Možné jsou i menší štíty. Nejčastějšími zbraněmi jsou na konci zahnuté jednoruční meče, šavle (zrezlé) nebo krátké luky (klasický skřet) a obouruční meče (berseker). Kvalita jejich zbraní se odvíjí od toho, co zrovna nakradli… takže když se najde jakákoli ušmudlaná zbraň, bude se hodit do repertoáru skřetí jednotky.

Jinak řečeno, nemusíte být moc šikovní, abyste dokázali stvořit kostým na gundabadského skřeta 🙂

Spojenci: Skřeti z Mlžných hor, Východňané od jezera Rhûn

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *