Rasy a raciálky (od VIII. ročníku)

30 Dub

Článek není aktuální pro 9. ročník.

Raciálky jsou schopnosti či výhody, které jsou přístupné jen určité rase, popř. národu. Slouží k dokreslení diverzity mezi rasami a k dotvoření jejich osobitého charakteru. Až doposud měla každá rasa jednu výhodu a jednu nevýhodu – kromě lidí, kteří neměli výhodu ani, ani nevýhodu. Letos jsme se rozhodli tuto mechaniku, vpravdě jednu z nejstarších v našem systému, přepracovat. Inspirovali jsme se v systému našeho sesterského tábora Warcraft. Nevýhody u ras byly zrušeny a naopak dostupné výhody rozšířeny. Každá z ras má nyní k dispozici na výběr alespoň 3 raciálky, ze kterých si při zakládání postavy vyberete jednu. Starších postav se tento výběr týká také. Raciálky byly vybírány tak, aby seděly jak k dané rase, tak k vícero národům i obvyklým archetypům postav. Snad se vám tato změna zalíbí. 🙂 Změny mezi sedmým a osmým ročníkem jsou modře.

Lidé

Každý zná lidi. Oproti častému předpokladu hrát za člověka není vůbec nudné a pro začátečníky je to rozhodně nejlepší volba. Lidé jsou totiž přizpůsobiví, zajímá je obchod, rychle se učí a krátkost jejich života je často dovede k činům, kterých dlouhověké rasy nejsou schopny. V místě našeho roleplay jsou nejběžnější Seveřané, kteří se oblékají obdobně jako Rohirové. Východňané (Rhûnové) zase dost připomínají Mongoly. Pokud se jedná o vznešeného Númenorejce, může ovládat elfí jazyk sindarštinu. Pro povolení tohoto si však připravte hodně dobrý charakterník.

Přizpůsobivost – Lidé se na rozdíl od starších ras dokáží rychle adaptovat v nových situacích. Zvláště Východňané z Rhûnu jsou vám pak schopní prodat úplně cokoliv za takovou cenu, že váš měšec bude ještě dlouho sténat prázdnotou. Postava hru začíná s 1 sociální dovedností navíc.

Rodová zbraň – Nejen Seveřané si cení zbraní zděděných po svých předcích. Člověk takovou zbraň nedá z ruky, nesnese, aby na ni někdo sahal, a v případě její ztráty se snaží ji za každou cenu získat zpět. Na druhou stranu při zásahu s ní může 1x denně použít schopnost průraz a tato zbraň (bojuje-li s ní její právoplatný majitel) je imunní vůči schopnosti odzbrojení.

Dúnadan na cestách – Zkušený cestovatel si s sebou nosí vše potřebné. Postava začíná hru s 2 jídly a se 3 různými esencemi navíc. Vojenská disciplína – Každé vyspělejší lidské království Středozemě disponuje stálou a spolehlivou armádou a její vojáci jsou pohotoví plnit rychle rozkazy svých kapitánů. Postava získá +1 použití u každé schopnosti typu pokřik, kterou se naučila.

Divoch – Pochází z divokého kmene. Proto nepotřebuje shánět nocleh, získá do začátku schopnost Lov I a jídlo pro sebe může připravit jen z masa (nemusí jej kombinovat s jinou surovinou). Na druhou stranu se nemůže učit žádné sociální dovednosti a řemesla II. a III. úrovně. Raciálky se lze nenávratně vzdát, avšak postava nezíská žádnou místo ní.

Elfové

Sličný lid. Elfové jsou v mnoha směrech vše, co by chtěli být lidé. Jsou dlouhověcí, krásní, velmi zruční, mrštní, mají dobrý zrak i cit pro umění. Vysocí jsou stejně jako lidé. Mají slabě zašpičatělé uši. Nejčastěji obývají lesy. Je jich velké množství národů, hratelní jsou však pouze Lesní elfové z Lesní říše krále Thranduila. Rodným jazykem drtivé většiny elfů ve Středozemi je sindarština, tzv. šedá elfština, která měla ve Středozemi podobnou úlohu jako ve středověku latina. Není vůbec k zahození se pár frází naučit. Elfí písmo tengwar je také dobrý nápad, mimo jiné jeho česká verze je dobrá. Pokud jste se učili elfštinu na internetu, pravděpodobně se jednalo o vznešenou elfštinu – tzv. quenyjštinu, avšak tu ani většina lesních elfů neumí.

Lesní lid – Elfové vždy milovali lesy a s jejich živočichy i rostlinami mají harmonický vztah. Postava získá 1x denně schopnost skrývání (použití se sčítají, pokud se schopnost naučí standardními způsoby). Schopnost Plížení (III) se může učit za stejných podmínek, jako kdyby se jednalo o schopnost pokročilou (II), nikoli mistrovskou.

Talentovanost – Na elfech lidé nesnáší jejich dokonalost. I když něco elfovi nejde, stále v tom může být lepší než člověk. Pokud se nevěnuje magii, vybírá si na začátku 1 základní magickou schopnost, a naopak pokud se magii věnuje, vybírá si 1 základní nemagickou schopnost.

Orlí zrak – Elfové jsou známí pro svůj dokonalý zrak. Postava se může učit schopnost Bystré oko (III) jako kdyby se jednalo o schopnost základní (I), nikoli mistrovskou (má k ní tudíž přístup, i když se jinak věnuje úplně jiným věcem); navíc ji může po naučení použít o 1x denně častěji.

Trpaslíci

Jsou malí, houževnatí, pěstují si dlouhé plnovousy. Ženy jsou od mužů k nerozeznání (rozdíl poznají jen sami trpaslíci), neboť jim také rostou vousy. Jsou výbornými kovotepci a horníky, milují pivo, často žijí pod zemí. Rádi užívají v bitvách seker a kladiv. Jejich písmo je runové a někteří z nich jsou známi jako runoví kováři. Nesnáší skřety a vztahy s elfy jsou občas také komplikované. Dožívají se několika staletí. Hrajete-li trpaslíka, nezapomeňte, že většina z nich je tvrdohlavá a háklivá na urážky. Velmi si cení svého plnovousu i případné zbraně. Dále není vůbec špatné prokládat mluvu postavy trpasličím jazykem, který téměř nikdo jiný než trpaslíci neovládá (protože trpaslíci jej považují za své tajemství). Těžkooděnec – každý správný trpaslík chodí do boje zakut celý v železe. Není proto divu, že jejich válečníci dokáží skvěle využívat výhod zbrojí. Každá trpaslíkem nošená zbroj poskytuje o 1 kryt navíc.

Tvrdohlavost – když se trpaslík pro něco rozhodne, obvykle jej o opaku nic nepřesvědčí. Když chce být trpaslík v něčem mistr, tak toho prostě dosáhne. Postava si může během hry určit 1 základní/pokročilou schopnost nebo dovednost, u níž získá 1 použití denně navíc (u schopnosti použitelné 1x za dva dny se pak její četnost užití zvedne na 1x denně). Výběr není později možno měnit.

Trpasličí řemeslo – Každý ví, kdo má to nejkvalitnější zboží ve Středozemi. Trpaslík, když něco vyrábí, tak poctivě. Postava hru začíná s 1 dovedností řemesla navíc.

Agrese – Tento trpaslík je věčně naštvaný. Získá do začátku schopnost Bitkař (II) a Ostražitost (I), ALE musí se každý herní den s někým porvat. Za každou prošvihnutou rvačku dostane 2 body stresu.

Hobiti

Jsou malí, mají lásku k jídlu, pití, jídlu, dobrému kuřivu, jídlu, klidnému způsobu života, jídlu a jídlu. Málokdy vyrazí za hranice Kraje. Když už se tak stane, nejčastěji to bývají Bralové, stojí to ale často za to. Hobit, který se objeví v Rhûngarothu, má za sebou dlouhé putování a jistojistě má dobrodružnou povahu… co by ho také jinak donutilo opustit jeho noru a vydat se tak daleko na východ? Hobit potřebuje 2x tolik jídla za každý den. Polovina potřebného jídla se počítá jako kdyby neměl žádné. Běžným poznávacím znamením hobitů se kromě kšand staly slaměné klobouky.

Roztomilost – Pokud se hobit zatváří velmi mile, nasadí psí očka, cíl mu promine právě řešený prohřešek, či v případě závažnějších problémů sníží hobitkovi trest. 1x denně.

Samoživitelé – I ten nejlínější hobit překoná svoji lenost proto, aby mu na políčku vyrostl dostatek plodin pro jeho tři každodenní obědy. Postava hru začíná s 1 dovedností ze skupiny „Obecné dovednosti“ navíc.

Malý terč – Zkuste si zasáhnout to malé mrštné stvoření! Není to jen tak! Postava získá 1x denně schopnost úhyb.

Bestiář

Bokem našeho běžného spellsystému stojí bestiář.