Rohirové

20 Úno

Stárnoucí král Fréaláf Hildeson měl těžkou vládu. Chopil se jí během Dlouhé zimy, když byl Edoras obsazen Wulfem z Vrchoviny, kterého osobně zabil v boji.. V čele Rohanské armády Vrchovce vyhnal za Želíz, ale království značně utrpělo na životech. Během následujících let musel čelit hned několika dalším útokům z Vrchoviny, které naštěstí všechny odrazil. Před patnácti lety, když rohanští jezdci vyrazili na pomoc Gondoru, překročili Anduinu Východňané, ale jakékoli jejich pokusy se dostat dál do Rohanu skončily neúspěšně, a tak jsou doteď zahrabaní v malých palisádách v kopcích u řeky a cosi vyvádí u jezera Hithoel.

Nyní, jak král cítí, že má před sebou posledních několik let vlády, chce Rohan zanechat v co nejlepším stavu svému synovi. Nemůže být znám jako ten král, kvůli kterému jsou v Rohanu natrvalo Východňané, byť jen v neúrodných kopcích na kraji země. Ba co víc: Vrchovci, hlavní nepřátelé Jízdmarky, rozšířili svůj vliv po téměř celém toku Želízu, a pokouší se osídlit i meziříčí až k řece Adorn. Podíl Vrchovců na obnovení Arnoru jim přidal na věhlase, a postupně se z nich stává národ schopný konkurovat Rohanu. Vždyť nějakou dobu dokonce ovládali i Tharbad. 

Je čas, rozhodl se Fréaláf, kdy Rohirové ukáží Vrchovcům, kdo je mocnější. Jejich drzost brzy skončí, a země Rohanu budou opět v bezpečí. Vrchovci patří do svých mizerných kopců u Mlžných hor – tak je zanechali naši otcové, kteří od nich osvobodili naše království, a tam také zůstanou! 

Fréaláf ale potřebuje podporu svých šlechticů a maršálů marky, z nichž jsou mnozí obezřetní. Třetí maršál východní marky v Aldburgu je přesvědčený, že válka s Vrchovci nemá zemi co přinést. Maršál druhé marky v Helmově žlebu by se do války pustil i sám. Maršál první marky v Edorasu je králi oddaný, ale raději by nechal své muže doma. Král je sice král, ale nemůže jít proti vůli svého lidu. 

Vrchovci zůstali bez trestu za své přečiny příliš dlouho – jen ať poznají, co to znamená útok rohanských jezdců!

Za krásu našich koní!
A rychlost našich žen!

Kostýmy, zbraně a vůbec

Rohan je, jak už to bývá, zelený. Ale protože jsme velkorysí, dovolujeme vám kostým doplnit také o hnědou  a ozdobit bílou a zlatou. Jestli to ale přeženete s hnědou, můžou si vás pak plést s Vrchovci, a to by žádný Rohir nikdy nedopustil.

Rohanské kostýmy jsou inspirovány anglosaským raným středověkem, případně i germánskými kmeny stěhování národů nebo vikingy. Jednoduché kalhoty, ovinky, dlouhé tuniky a kaftany a vypadáte k světu. Když nasadíte kroužkovou nebo šupinovou zbroj a k tomu nějakou raně středověkou helmu, budete dokonalí. 

Nejlepší volbou ze zbraní je jednoruční meč a kulatý štít, ať už jezdecký nebo pěstní. Luky, jednoruční či obouruční sekery a kopí se uplatní taktéž. Straňte se kuší, šavlí a obouručních mečů. 

Pokud chcete předstírat jízdu na koni, přivezte si skořápky kokosových ořechů a kamaráda.

Rohan je na scéně českého larpu velice populární a kostým na něj dělaný najde snadné využití. Filmové zpracování rohanských kostýmů je jedno z nejhezčích, a nesáhnete vedle, pokud byste některé zkopírovali – např. kostým Éowyn, Hámy, Éomera, nebo některého z mnoha obyčejných jezdců.