Kandidáti do městské rady v roce 2785 T. v.

18 Led

Níže naleznete popis jednotlivých kandidátů, jejich čísla vylosovaná náhodně vybranou kostkou a jejich volební programy.

Termín voleb zatím nebyl stanoven. Kandidátům je přístupný discord server, kde každý z kandidátů může vést svoji volební kampaň. Obyvatelé města se mohou kandidátů do voleb ptát na vše, co je zajímá.

V těchto volbách budou mít voliči možnost dát hlas nejvýše dvěma preferovaným kanditátům, neboť se volí dva radní.

 

Vylosované číslo kandidáta: 1

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro řádné volby do rhûngarothské městské rady konané v roce 2785 Třetího věku

Štěpán Listný

jméno, příjmení kandidáta, případně jeho akademický titul

člověk, 25 let, prodejce ve vinárně

národ, věk, zaměstnání nebo povolání, které kandidát uvedl na kandidátní listině

VOLEBNÍ PROGRAM

1. založení pravidelných městských trhů (pronajímání stánků)
2. profesionální stráž motivovanou pomocí pravidelného a jistého platu
3. plat strážných získáme pomocí pronajímání stráže např. horníkům, bylinkářům…
4. rozšíření pravomocí stráže o okolí města
5. uznáme „trpasličí stráž“ jako oficiální organizaci
6. možnost koupit si zdravotní pojištění za stříbrný (pro oficiální vojenské organizace za 3 měděné) (platí jen pro občany, použitelné pouze na zranění úmyslně způsobená jiným tvorem (např. skřet))
7. porozumění občanům a jejich potřebách
8. omezení byrokracie a podpora cechů
9. spravedlivé soudy

———————————————————————————————

Vylosované číslo kandidáta: 2

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro řádné volby do rhûngarothské městské rady konané v roce 2785 Třetího věku

Aldon Evergarden

jméno, příjmení kandidáta, případně jeho akademický titul

elf, 136 let, knihovník & obchodník s čajem

národ, věk, zaměstnání nebo povolání, které kandidát uvedl na kandidátní listině

VOLEBNÍ PROGRAM

Vážení spoluobčané, jsme zde zase u voleb a já se Vás ptám. Jste ve městě spokojeni? Město se opět potýká se stejnými problémy a já mám plán jak se jich zbavit. Jak vyřešit problém s nedostatkem stráží? Pokud mne zvolíte radním, udělám vše v mých silách, aby se všem rekrutům dostalo střechy nad hlavou za městskými branami a teplého jídla a pití na svlažení úst po práci strážného. Plat strážným bych nechal zatím neměnný, jelikož sám ještě nevím, jak na tom městská pokladna je. Z tohoto důvodu nehodlám vyvozovat závěry s ohledem na daně a nechám je zatím takové jaké jsou, aby se nijak nenabourala ekonomika města, která musí být stabilní. Dalším velmi vážným problémem se kterým se město potýká je peněžně nedostupné léčitelství. Mám v plánu pokusit se zařídit stálejší dotace lazaretu aby jejich léčba byla dostupnější a více občanů mělo možnost jejich služeb využít. Dále mám v plánu se zaměřit na farmy. Rád bych farmy rozrostl o další pole aby se zvýšila produktivita. Také bych se pokusil nějakým způsobem, pravděpodobně hradbami, zabezpečit farmy před četnými nájezdy skřetů z okolí města. V tomto ohledu bych se také rád spojil s hraničáři a pokusil se s nimi domluvit na nějaké obraně farem nebo alespoň ochraně okolí města.

———————————————————————————————

Vylosované číslo kandidáta: 3

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro řádné volby do rhûngarothské městské rady konané v roce 2785 Třetího věku

Erwon Wiston

jméno, příjmení kandidáta, případně jeho akademický titul

člověk, 28 let, spolumajitel a zakladatel Královské obchodní společnosti

národ, věk, zaměstnání nebo povolání, které kandidát uvedl na kandidátní listině

VOLEBNÍ PROGRAM

Vážení spoluobčané,

leč jsem v posledním výtisku Rhûngarothských královských listů řekl, že kandidovat nebudu, v posledních dnech jsem změnil svůj názor. Myslím, že naše město potřebuje skutečně schopného politika a ekonoma do svého vedení, tak aby se konečně vymanilo z krize, která naši zemi sužuje již dlouhé roky. Já sám se věnuji obchodu a podnikání již spoustu let a dovolím si tedy tvrdit, že jsem schopen pomoci našemu městu k světlým zítřkům. Mnozí z vás jistě vědí, že ve městě vlastním Královskou obchodní společnost, která s požehnáním krále vykonává obchodní činnost v našem městě. Jsem ochoten poskytnout veškeré naše kapacity a možnosti, abych městu pomohl a postavil jej zpět na vlastní nohy.

Rozhodl jsem se tedy sestavit čtyři body, které by měli pomoci k obnově našeho města:

1) Bezpečnost města a jeho občanů
Zasadím se o zlepšení naší armády a městské stráže, které významně zvýšíme platy, a tím zlepšíme jejich kvalitu a rozšíříme jejich řady. Rovněž mám plán takzvané “rychlé reakce”, který nám bude umožňovat svolat celou armádu, včetně hraničářů k obraně města. Události let minulých, kdy jsme byli zaskočeni útokem vojsk Esgarothu, se již nebude opakovat.

2) Zavedení centrální banky, zlepšení měnového systému a rozšíření trhu
Díky zavedení centrální banky bude možné provádět různé investice, vkládat a vybírat peníze a brát si půjčky. Součástí banky bude také zdravotní pojišťovna, která bude hradit pojištěným občanům zdravotní péči za velmi nízké poplatky. Zároveň tímto dojde k usnadnění daňového systému pro podnikatele. Peníze v oběhu nejsou ničím kryty a ve městě dochází k extrémní inflaci, neboť jsou neustále vypouštěny nové. Tomuto se pokusím předejít a navrátit ekonomickou stabilitu, která nám tak zoufale chybí do našeho města. Další nejdůležitější změnou v našem městě, kterou chystám, bude založení tržiště, kde lidé najdou vše, co potřebují. Naváži také kontakty se zahraničím a výrazně rozšířím sortiment zboží v našem městě.

3) Lepší organizace města
Nově příchozí obyvatelé města mají často problém orientovat se v jeho struktuře. Neví kde co koupit, co jak zařídit a dokonce ani, jestli platit daně, nebo ne. Hned po mém zvolení mám v plánu uspořádat velké sezení se všemi občany a obyvateli města a co nejvíce jim přiblížit fungování města. Společně s tím sepíši kompletní zákoník a příručku pro různá řemesla, kde najdou všechny potřebné informace pro podnikání ve městě.

4) Názor obyvatel mě zajímá
Všechny své kroky hodlám provádět pouze za předpokladu, že nepůjdu proti svým voličům a ostatním obyvatelům. Jejich názor mě zajímá a zásadně nesouhlasím s politikou, která se vede za zavřenými dveřmi. Svěřená moc radních pochází od lidí, tam by se měla také vrátit.

———————————————————————————————

TATO KANDIDÁTKA Z VOLEB ODSTOUPILA

Vylosované číslo kandidáta: 4

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro řádné volby do rhûngarothské městské rady konané v roce 2785 Třetího věku

Violet z rodiny Evergardenů

jméno, příjmení kandidáta, případně jeho akademický titul

elfka, 129 let, čajovnice a knihovnice v elfí knihovně

národ, věk, zaměstnání nebo povolání, které kandidát uvedl na kandidátní listině

VOLEBNÍ PROGRAM

Dobrý den, já jsem Violet z rodiny Evergardenů. Za heslo si kladu bezpečné město!

Vím že dochází k nepříjemným přepadeníní skřety. A vím jak důležitá je ochrana města. Chci se tedy začít věnovat zlepšení stráže a ochrany celého města. Nebezpečí může samozřejmě přijít i ze vnitř. Musíme se vypořádat i s kriminalitou uvnitř městských hradeb. Na to je ale nejdříve nutné sehnat spoustu peněz, že? Kde je vzít? Chci více podporovat obchod, podpořit zemědělství a rozšířit pole. Tak by jsme na daních a obchodech mohli získat dost peněz na zlepšení obrany města a jeho občanů. Městská stráž tak bude muset být rozšířena a udržována. Stráž tedy určitě přijímá nové členy! Dám si záležet samozřejmě i na dobrém stavu lazaretu. Když půjde vše dobře, mužeme uvažovat o nějakém drhuhu hrazené zdravotní péče. Společně můžeme žít v pohodlí a bezpečí.

———————————————————————————————

Vylosované číslo kandidáta: 5

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro řádné volby do rhûngarothské městské rady konané v roce 2785 Třetího věku

Eturi Baratur

jméno, příjmení kandidáta, případně jeho akademický titul

člověk, 27 let, majitel hostince

národ, věk, zaměstnání nebo povolání, které kandidát uvedl na kandidátní listině

VOLEBNÍ PROGRAM

Především je můj cíl udělat Rhûngaroth bezpečným místem, aby se lidé nemuseli obávat útoku skřetů na občany města, ale i městské farmy jenž jsou hlavním zdrojem potravin pro mnoho obyvatel. Tím chci ve městě změnit jednu ze základních věcí. Verbování stráží. A dojdu na to tím, že zavedu vojenskou reformu. Půjde o nabrání nových, zkušených a hlavně chytrých osob. Zavedeme vojenské školy kde budou vojenské osobnosti z řad města, které budou schvalovat nové lidi do stráže a zároveň je i pořádně ZAUČÍ. Už to nebude jenom pár vět: „Dělej tohle a tohle. Pokud se něco pokazí řekni to mě.” ne přesně tak to nebude. Budou vybraní zkušený lidé, který naše občany v místech stráže správně naučí novým věcem.

Občani, kteří budou mít zájem o práci budou naučeni svých práv, správnému souboji, dostanou VÝZBROJ a naučí se TAKTIKU. Samozřejmě ještě ze stráže udělám dokonale placenou i obnosnou PRÁCI za slušný peníz. Denní jídlo už bude samozřejmostí a žádným překvapením na konci týdne.

Tím se dostávám k ekonomice, která se po mém nástupu zvýšší a zlepší. Tomu dopomůžu tím, že začnu dělat VELKÉ otáčení peněz v Rhûngarothu z čehokoliv jde. Musí se zvýšit zdroje příjmů a výdajů. Nabídka poptávka. Člověk si pořídí za dobrou práci nějaký obnos peněz, ale k čemu mu jsou, když je nemůže pořádně utratit? Za jídlo a nápoje ano. Ale dál? Čím víc se bude utrácet a zase prodávat tím víc bude větší oběh peněz ve městě. Díky tomu se zvednou i platy pro lidi. Místo dvou měděných to můžou najednou být čtyři či dokonce jeden stříbrný za den. Tímhle způsobem ekonomického růstu chci dopomůžu hlavně ke zvýšení EKONOMIKY ve MĚSTĚ a tím pádem i PLATŮ. Pokud nám však tohle nepomůže což VĚŘÍM, že se NESTANE. Dojde i na mírné zvětšení daní.

Když už jsou tady občani co zde mají peníze. Nemají je kde utrácet. Kvůli tomu budu budovat místa zábavy. Například místa kde budou souboje, kulturní akce, představení nebo i více slavností. To je věc kam chci Rhûngaroth směřovat. Zvětšit tady větší pojem o akcích, které tady lidi můžou dělat i zvýšit ekonomiku novým způsobem.

DOVOLÍM si tvrdit, že pokud tento plán bude vycházet a ekonomická situace se zlepší. Bude se moct platit i pro rasy co mají Rhûngarothské občanství OBČANSKOU PÉČI.

Lazaret je zatím správným směrem toho, že správnou prací tady dokáže být spokojen každý. Pokud si nejste jistý a věříte, že vaše povolání je nebezpečí blízko. Stačí si udělat členství v lazaretu jenž vám v případném zranění sníží cenu. Takovou službu bychom chtěl rozvést po celém městě pro každého obyvatele.

Cechy tady jsou skupiny, které mají slovo. Nebýt těchto uskupení pár kulturních akcí by nebylo. HLAVNĚ tady tvoří velkou část ekonomiky Rhûngarothu. Jejich zrušení by městu vůbec nepomohlo. Takže nikdo nemůže říct, že jsou tady k ničemu. Dost lidem tady sehnali práci a pomohli. Jsou důležitým faktorem nového Rhûngarothu.

Chtěl bych ještě zavést toleranční patent nebo aspoň nějakým způsobem změnit zákon města v pohledu na rasu. Tvrdší tresty by měli v tomto ohledu být. Aby se tady nikdo neurážel za to jaký kdo je a není. To je podle mě hnus. Železný Rhûngaroth byl vždy místo kde si je každý ROVEN. Tak to má ZŮSTAT.

Mimo kulturní akce jsem i pro VELKÝ rozvoj v odvětví magie a alchymie. POMOCT v podobě lepšího vybavení i peněz pokud bude potřeba. Obě dvě odvětví odvádí skvělou práci. Například v ZÁCHRANĚ životů nebo nových objevů. Zaslouží si jednoduše naši POKLONU.

———————————————————————————————

Vylosované číslo kandidáta: 6

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro řádné volby do rhûngarothské městské rady konané v roce 2785 Třetího věku

Ethereal Evergarden

jméno, příjmení kandidáta, případně jeho akademický titul

elf, 128 let, knihovník a čajovník

národ, věk, zaměstnání nebo povolání, které kandidát uvedl na kandidátní listině

VOLEBNÍ PROGRAM

Město má velké potíže s obranou proti skřetům, mým plánem, jak toto zvrátit je nechat opevnit hradby. Ano jsem si vědom velké absence členů stráže, proto bych zrekrutoval každého, kdo by projevil zájem. Samozřejmě by to bylo s ubytováním a stravováním.

Další předmětem kandidatury mé vlády je nedostatek financí ve městské pokladnici. To mám v plánu z části vyřešit zavedením obchodů s okolními městy Železného Rhûngarothu. V krajních okolnostech bych navrhl zavedení mírného zvýšení daní. Samozřejmě po diskuzi s dalšími členy rady.

Poslední věcí, kterou bych chtěl zlepšit jako zvolený radní je vylepšení kvality farem, tím že bych nechal zvětšit ornou plochu a při vhodné příležitosti bych se pokusil zajistit výkonnější a kvalitnější vybavení. Také bych se pokusil zajistit důmyslný způsob ochrany farem.

———————————————————————————————