Dvě volná místa v městské radě: Kandidujte!

4 Pro

Kdo jsou to městští radní? Jedná se o tři vládce města, kteří díky vývoji předcházejících ročníků mají v naší herní lokaci značnou moc. Nakládají s městským majetkem (včetně pokladnice), jsou členy královské rady, dosazují a odvolávají mocného kapitána stráží (takže jim skrze něj podléhá městská hlídka), mají soudní pravomoce, podléhá jim léčitelna, mohou vybírat daně. Nejsou všemocní, ale mohou toho dělat doopravdy hodně.

Po konci šestého ročníku došlo k odstoupení dvou městských radních. Nyní jsou vypsány volby a dnešním dnem počínaje se sbírají kandidátky.

Role městského radního je určena pro hráče, kteří se již s larpem setkali. Kandidovat je možno jak za postavu z minulého roku, tak za postavu novou ta v případě, že se alespoň trochu dobře umístí ve volbách, získá do začátku navíc občanství.

Volí se dva radní ze tří, oba se budou volit zároveň v tajné volbě. První dva kandidáti s nejvyšším obdrženým počtem hlasů se stanou radními (každý hlasující může dát hlas jednomu nebo rovnou dvěma kandidátům). Po zkušenostech z předcházejících let neočekáváme plejády kandidátů, navíc se radní volí dva, takže máte vcelku vysokou šanci se do rady dostat. Zároveň se jedná o velký prostor vedoucích rolí věnovaných hráčům, a nikoli orgům. Máte možnost ovlivňovat ve hře mnoho věcí, tak jí využijte. 🙂

Vyplnit kandidátku můžete zde. Přijaty budou pouze ti kandidáti, kteří dokáží kandidátku vyplnit správně a včas (do 9. 1. 2021).