Čarodějové a runoví kováři na IV. ročníku

25 Kvě
Chcete letos hrát v rhûngarothském roleplay čaroděje, nebo runového kováře? Pokud znáte loňský systém, tak se pro tato povolání mnoho nemění – podmínky zůstávají stejné, čaroděj po stránce systému nebude příliš odlišný, runový kovář dozná určitých změn. Pokud k nám jedete poprvé, popř. pokud jste se magii loni nevěnovali, a chcete si jednu z těchto rolí střihnout, přečtěte si odstavce níže.

Pro zopakování — na táboře se neobjevují klasická povolání (classy) známé z počítačových her (válečník, lovec, kněz, mág atd.). Místo toho existují tři směry: nemagický, magický a runový. Při tvorbě postavy si zvolíte jeden ze tří těchto širokých směrů. Jeho schopnosti se nadále můžete učit. Drtivá většina postav spadá do směru nemagického.

V rámci směrů pak existují tzv. obláčky schopností, určité shluky. Můžete si poté vybrat, zda se zaměříte na konkrétní obláček, či zda budete kombinovat méně pokročilé schopnosti různých obláčků.

Kromě schopností směru existují ještě dovednosti — různá řemesla atd., která je možno se učit ať už náležíte k jakémukoli směru.

Nyní ke směru magickému, který se týká pouze lidí a elfů. Předně je nutno si uvědomit, že magické postavy jsou povoleny jen díky několika zmínkám v Tolkienově světě, které odporují jiným verzím Středozemě (jak Tolkien psal, některé věci časem měnil, a tak můžete již třeba mezi knížkami Hobit a Pán prstenů objevit jisté nesrovnalosti — zde je ještě nutno zmínit, že nevycházíme ze světa vytvořeného filmy, ale knihami). I tak ale není možné mít magických postav příliš mnoho. Proto platí, že kdokoli chce hrát mága, musí od organizátorů získat povolení. Nutnou podmínkou je pěkný a k roli sedící kostým, to jest róba, magická hůl a dobově vypadající kniha kouzel / deník kouzel (typicky vázaný v kůži). Možnou inspiraci najdete v galerii na konci tohoto článku. Podmínkou, která nutná není, avšak může vám velmi pomoci nás přesvědčit, abychom vám hraní čaroděje povolili, je sepsání a včasné odeslání charakterníku (jehož úzávěrka je 1. 6. ).

Nyní něco ke směru runovému, to jest k runovým kovářům. Ti jsou výhradní doménou trpaslíků a nejsou nijak zvlášť častí. Jedná se o kováře, kteří jsou schopní pracovat s runami a pomocí nich tak trochu „čarovat“. Stejně jako u mágů i zde platí, že pro hraní runového kováře je zapotřebí povolení organizátorů. Nutnou podmínkou je pěkný a k roli sedící kostým a runové kladivo, popř. pěkná runová hůl nebo runová kniha. Stejně jako u čarodějů vám ke schválení může pomoci sepsání a včasné odeslání charakterníku (v současnosti ještě nezveřejněn). Systém schopností dozná u runového směru jistých změn.

Na závěr poznámka k hobitům — ano, hobiti nemají přístupný jiný směr, než ten základní nemagický. To ovšem k hobitům sedí, neboť  ti žádné čaroděje neměli. Hráči hobitů však zklamaní být rozhodně nemusí, nemagický směr je dosti rozsáhlý. 🙂