Volby do městské rady – kandidáti a průběh

22 Dub

Včera vypršel čas na podání kandidatury na městského radního — jednoho ze tří vládců města. V tomto článku naleznete seznam kandidátů a pokyny k průběhu voleb.

Volby proběhnou neobvyklým způsobem, vzhledem k tomu, že se odehrají přes internet. Volit se bude korespondenčně — odesláním mailu. Volba je neplatná, pokud mail (tj. volební lístek) správně neupravíte.

Předmět e-mailu musí být ve tvaru: Volby do městské rady – číslo voleného kandidáta.
(Text „číslo voleného kandidáta“ nahradíte tím číslem, takže napíšete buď 1, nebo 2, nebo 3.)
Obsahem pak musí být vaše jméno a příjmení (z reálného světa) a číslo voleného kandidáta.

Volit může každý, kdo se již letos zaregistroval na tábor (vč. kandidátů) + letošní organizátoři.

Hlasovat je možné do soboty 5. 5. 2018. Do té doby je také možno předchozí hlasování upravit — ze stejného emailu jako předtím odešlete zprávu dle výše řečených instrukcí, plus před obsah předmětu zprávy napíšete velkými písmeny „OPRAVA“.

Pro volby byl vyčleněn mail „martas3f@atlas.cz„. Na něj posílejte své hlasy.

Kandidáti

Níže naleznete popis jednotlivých kandidátů, jejich čísla vylosovaná náhodně vybranou kostkou a jejich volební programy.

Kandidátům je až do uzavření voleb pro jejich agitace, předvolební debaty atp. otevřena táborová FB skupina.

Vylosované číslo kandidáta: 1

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro doplňovací volby do rhûngarothské městské rady konané v roce 2778 Třetího věku

Chingis Altan Dorben

jméno, příjmení kandidáta, případně jeho akademický titul

člověk, 31 let, vůdce obchodního cechu a bankéř

rasa a pohlaví, věk, zaměstnání nebo povolání, které kandidát uvedl na kandidátní listině

VOLEBNÍ PROGRAM

Hlavními tématy volebního programu je podpora malých podnikatelů, volného trhu a lepšího přístupu k pracujícímu lidu.

Hlavní body:

 • Zkvalitnění stráže na úkor jejího počtu a tím pádem i zvýšení platu (díky menším počtům bude víc peněz na hlavu)
 • Stabilizace okolí Železného Rhûngarothu, vymýcení banditů a jiných kriminálních živlů a organizací.
 • Podpora drobných podnikatelů a jejich svazů (menší regulace obchodu státem tzv. volná tržní ekonomika)
 • Zlepšení pracovních podmínek pro horníky, dělníky, dřevorubce a jiný pracující lid
 • Garance zdravotní péče zdarma pro všechny
 • Větší zdanění hostinců, hospod, nevěstinců a podobných podniků

 

Vylosované číslo kandidáta: 2

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro doplňovací volby do rhûngarothské městské rady konané v roce 2778 Třetího věku

Vimiatis Es Eron Azish

jméno, příjmení kandidáta, případně jeho akademický titul

člověk, 26 let, povoláním syn, žije z podpory maminky

rasa a pohlaví, věk, zaměstnání nebo povolání, které kandidát uvedl na kandidátní listině

VOLEBNÍ PROGRAM

Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii , kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, VOLTE NÁS!!!

 

Vylosované číslo kandidáta: 3

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro doplňovací volby do rhûngarothské městské rady konané v roce 2778 Třetího věku

Astor z Hlídky

jméno, příjmení kandidáta, případně jeho akademický titul

člověk, 22 let, strážný a kat

rasa a pohlaví, věk, zaměstnání nebo povolání, které kandidát uvedl na kandidátní listině

VOLEBNÍ PROGRAM

 • Větší podpora začínajících a malých obchodníků
 • Větší informovanost obyvatelstva ohledně potenciálních nebezpečí a dění ve městě
 • Zřízení veřejné vývěsky na kterou může jakýkoliv občas vyvěsit své inzeráty, nebo stížnosti v mezích zákona.
 • Navýšení bezpečnosti města například jako opatření proti budoucím skřetím nájezdům.
 • Více možností snížených a alternativních trestů pokud možno.
 • Zajištění, že město nebude kupovat svůj vlastní majetek.