Zbraně a jejich rozměry (III. ročník)

19 Bře

Doporučujeme si článek přečíst, i když jste již veteráni, neboť přišlo od loňska několik drobných změn.

Dnes si uděláme exkurz ke zbraním a jejich rozměrům, které vám mohou být schváleny na táboře. Zbraně musí být samozřejmě řádně vyměkčeny, bez ostrého jádra které by mohlo poranit zasaženého. Více informací z čeho a jak vyrábět naleznete zde.
Doporučujeme přečíst také tento stále aktuální článek, který vám pomůže zbraň udělat takovou, aby uspěla u schvalování zbraní.

Platí, že se vždy měří nejdelší naměřitelný rozměr. Součet délek zbraní, které jsou v jednu chvíli drženy v rukách, nesmí překročit 150 cm (do součtu se počítají i štíty). Pokud jsou zbraně pěkné a schvalující organizátor se domnívá, že daná osoba s nimi umí zacházet, jsou nadrozměrné zbraně (nebo kombinace zbraní) schváleny jako veteránské. Pokud bojujete s veteránskou zbraní/kombinací, tak máte o třetinu životů méně (zaokrouhleno nahoru).

 • Dýky — do 40 cm (V roleplay může být několik málo schopností, které se váží právě na dýky.)

 • Krátké zbraně — 41 – 70 cm (Tesáky, malé sekyrky… v roleplay je několik málo schopností, které se váží právě na krátké zbraně.)

 • Jednoručky — 71 – 90 cm (Nejdelší zbraň, která se dá kombinovat se štítem či s druhou zbraní – součet délek zbraní či zbraně a štítu, které v jeden moment držíte v rukách, nesmí přesáhnout 150 cm)

 • Jedenapůlručky — 91 – 109 cm (Od obouručky se liší tím, že úder vedený na protivníka platí i když je zbraň držena jen jednou rukou.)

 • Obouručky — 110 – 120 cm (Aby byl zásah platný, musí být zbraň držena oběma rukama.)

 • Kopí — do 210 cm (Bude povoleno jen zkušeným hráčům u kterých jsme si jisti, že danou zbraň umí dobře ovládat.)

 • Vrhací zbraně — do 30 cm (Nesmí obsahovat žádné tvrdé části – ani jádro.)

 • Hole (Mohou být použity jen ke krytu – pasivnímu, tudíž žádné zběsilé mávání sem a tam, nesmí dojít ke zranění ostatních. Pokud se chcete holí v boji krýt, použijte vhodnou dřevinu, která se hned nezlomí – tj. žádné násady od smetáků etc. Hůl, jelikož slouží pouze ke krytí, nemusí být měkčená.)

 • Magické projektily (Představovány měkkými či papírovými koulemi, které mohou čarodějná povolání 3x denně vrhnout, aby cíl zranili za 1.)

 • Luky — Do nátahu 15 kg — NE KLADKOVÉ NEBO SPORTOVNÍ!!! Rozhoduje též síla, s jakou šíp opouští luk.

 • Štíty — Nesmí mít ostré hrany (např. měkčíme mirelonem). Štít by měl tvarem opravdu vypadat jako štít (kulatý, erbovní, pavéza…) a povolený součet rozměrů zbraně a štítu nesmí překročit hodnotu uvedenou výše. Štítem není možno aktivně bojovat!

Pádné zbraně (a sekery) jsou v larpu již samotnými pravidly znevýhodněny – v reálném boji vyhrávaly především díky své drtivé síle a průraznosti. V larpu jsou však méně výhodné, než-li meče (menší plocha, kterou mohou udělit poškození). Proto toto kompenzujeme následujícím zvýhodněním:

 • V roleplay části získává pádná zbraň (a sekera) schopnost průraz s použitím 1x denně (sčítá se s případnými dalšími použitími této schopnosti).
 • V bitvách získává pádná zbraň (a sekera) schopnost průraz s použitím 1x za život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *