Čarodějové a runoví kováři na III. ročníku

12 Bře

Dnes si povíme trochu víc k magií nadaným postavám. Pro začátek zopakuji informaci z únorového příspěvku — povolání byla (téměř) zrušena. Postavy nemagického směru si mohou vybírat z plejády schopností  a mají tak mnoho různých cest, kterými se mohou vydat.

Magická povolání takové možnosti mít nebudou, i když i zde došlo k rozšíření systému schopností.

Začněme směrem magickým, který se týká pouze lidí a elfů. Předně je nutno si uvědomit, že magické postavy jsou povoleny jen díky několika zmínkám v Tolkienově světě, které odporují jiným verzím Středozemě (ano, jak Tolkien psal, některé věci časem měnil, a tak můžete již třeba mezi knížkami Hobit a Pán prstenů objevit jisté nesrovnalosti — zde je ještě nutno zmínit, že nevycházíme ze světa vytvořeného filmy, ale knihami). I tak ale není možné mít magických postav příliš mnoho. Proto platí, že kdokoli chce hrát mága, musí od organizátorů získat povolení. Nutnou podmínkou je pěkný a k roli sedící kostým, to jest róba, magická hůl a dobově vypadající kniha kouzel / deník kouzel (typicky vázaný v kůži). Možnou inspiraci najdete v galerii na konci tohoto článku. Podmínkou, která nutná není, avšak může vám velmi pomoci nás přesvědčit, abychom vám hraní čaroděje povolili, je sepsání a včasné odeslání charakterníku (v současnosti ještě nezveřejněn).

A k samotné soustavě kouzel. U čarodějů dojde oproti loňsku ke změnám v tom smyslu, že kouzla budou přizpůsobena Tolkienově pohledu na magii. Kouzla velmi ohýbající realitu se stávají složitějšími. Za připomenutí jistě stojí, že ani Gandalf nebyl schopen vytvořit oheň v místě, kde by ten neměl absolutně na čem hořet. Zároveň bude u směru magického daleko častější než u schopností nemagických členění kouzel až na IV (nikoli jen na III) úrovně. K mágům byla dále přesunuta část kouzel z loňských povolání léčitele a alchymisty, která byla veskrze magická (nemagické části povolání jsou součástí směru nemagického). Další podstatnou změnou budiž fakt, že mágové nadále nebudou mít kouzla omezená počtem použití na herní den, nýbrž zásobou tzv. magů (magické energie). Je v tom skrytá výhoda i nevýhoda — na jednu stranu mág může použít častěji kouzlo, které se mu hodí, na stranu druhou si musí hlídat zásobu magů a procvičuje si nedobrovolně počty. A věřte, že počítání magů v boji není žádná sranda 🙂

Nyní něco ke směru runovému, to jest k runovým kovářům. Ti jsou výhradní doménou trpaslíků a nejsou nijak zvlášť častí. Jedná se o kováře, kteří jsou schopní pracovat s runami a pomocí nich tak trochu „čarovat“. Stejně jako u mágů i zde platí, že pro hraní runového kováře je zapotřebí povolení organizátorů. Nutnou podmínkou je pěkný a k roli sedící kostým a runové kladivo, popř. sekera. Stejně jako u čarodějů vám ke schválení může pomoci sepsání a včasné odeslání charakterníku (v současnosti ještě nezveřejněn).

Runoví kováři čarují za pomocí run. Některé schopnosti sesílají dotykem na příslušnou runu, jinými očarovávají předměty. Stejně jako zbylé dva směry (magický a nemagický) bude letos runový kovář disponovat větší zásobou kouzel. Jeho systém návazností schopností mezi sebou (tj. zda se zůstane u ultimátních a neultimátních schopností, nových shluků a systémů úrovní, systému souhvězdí, popř. něčeho úplně jiného) je v současnosti předmětem diskuse, a tak vám k tomu zatím mnoho neřekneme 🙂

Na závěr přidávám poznámku k hobitům — ano, hobiti nemají přístupný jiný směr, než ten základní nemagický. To ovšem k hobitům sedí, neboť  ti žádné čaroděje neměli. Hráči hobitů však zklamaní být rozhodně nemusí, nemagický směr je dosti rozsáhlý. Navíc jsou tu stále profese a sociální dovednosti… ale o tom víc až někdy příště… 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *