Aktualizace karty „Letošní ročník“ (11. 10. 2016)
Informace na této stránce byly aktualizovány pro třetí ročník, tj. prázdniny v roce 2017. Další odkazy na tomto rozcestníku budou přibývat, stejně jako loni, postupně.