Zbraně a jejich rozměry (od 4. ročníku)

29 Dub

Doporučujeme si článek přečíst, i když jste již veteráni, neboť přišlo od loňska několik drobných změn.

Dnes si uděláme exkurz ke zbraním a jejich rozměrům, které vám mohou být schváleny na táboře. Zbraně musí být samozřejmě řádně vyměkčeny, bez ostrého jádra které by mohlo poranit zasaženého. Více informací z čeho a jak vyrábět naleznete zde.
Doporučujeme přečíst také tento stále aktuální článek, který vám pomůže zbraň udělat takovou, aby uspěla u schvalování zbraní.

Řemdihy, cepy, bodnosečná kopí atp. nejsou povoleny. Stejně tak ve světě Pána prstenů nejsou palné zbraně.

Platí, že se vždy měří nejdelší naměřitelný rozměr. Součet délek zbraní, které jsou v jednu chvíli drženy v rukách, nesmí překročit 150 cm (do součtu se počítají i štíty). Pokud jsou zbraně pěkné a schvalující organizátor se domnívá, že daná osoba s nimi umí zacházet, jsou nadrozměrné zbraně (nebo kombinace zbraní) schváleny jako veteránské. Pokud bojujete s veteránskou zbraní/kombinací, tak máte o třetinu životů méně (zaokrouhleno nahoru).

 • Dýky — do 40 cm (V roleplay může být několik málo schopností, které se váží právě na dýky.)

 • Krátké zbraně — 41 – 70 cm (Tesáky, malé sekyrky… v roleplay je několik málo schopností, které se váží právě na krátké zbraně.)

 • Jednoručky — 71 – 90 cm (Nejdelší zbraň, která se dá kombinovat se štítem či s druhou zbraní – součet délek zbraní či zbraně a štítu, které v jeden moment držíte v rukách, nesmí přesáhnout 150 cm)

 • Jedenapůlručky — 91 – 109 cm (Od obouručky se liší tím, že úder vedený na protivníka platí, i když je zbraň držena jen jednou rukou.)

 • Obouručky — 110 – 125 cm (Aby byl zásah platný, musí být zbraň držena oběma rukama.)

 • Kopí — do 210 cm (Bude povoleno jen zkušeným hráčům u kterých jsme si jisti, že danou zbraň umí dobře ovládat.)

 • Vrhací zbraně — do 30 cm (Nesmí obsahovat žádné tvrdé části – ani jádro.)

 • Hole (Mohou být použity jen ke krytu – pasivnímu, tudíž žádné zběsilé mávání sem a tam, nesmí dojít ke zranění ostatních. Pokud se chcete holí v boji krýt, použijte vhodnou dřevinu, která se hned nezlomí – tj. žádné násady od smetáků etc. Hůl, jelikož slouží pouze ke krytí, nemusí být měkčená.)

 • Magické projektily (Představovány měkkými či papírovými koulemi, které mohou čarodějná povolání 3x denně vrhnout, aby cíl zranili za 1.)

 • Luky — Do nátahu 15 kg — NE KLADKOVÉ NEBO SPORTOVNÍ!!! Rozhoduje též síla, s jakou šíp opouští luk.

 • Štíty — Nesmí mít ostré hrany (např. měkčíme mirelonem). Štít by měl tvarem opravdu vypadat jako štít (kulatý, erbovní, pavéza…) a povolený součet rozměrů zbraně a štítu nesmí překročit hodnotu uvedenou výše. Štítem není možno aktivně bojovat či jím někoho tlačit!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *