Průběh druhého ročníku

22 Srp

V tomto článku naleznete den po dni průběh tábora i s odkazy na fotky.

I. den (12.8.2016)
Poté, co jsme se všichni úspěšně ubytovali a rozdělili do válečných frakcí, jsme si prošli pravidla a seznámili se se základními pojmy RP. Po večerních seznamovacích hrách jen čekáme, co nám přinese další den…

II. den (13.8.2016), Fotky
Dopoledne jsme si půjčovali kostýmy, kterých je o dost více, než loni (kromě nových varkočů, zbraní a štítů jsme ještě půjčovali kapuce a šerpy). Nejen díky tomuto je letos kostýmová úroveň zase o úroveň výše 🙂
Dopoledne jsme si také zakládali postavy do našeho rhûngarotského roleplay (larpu). Ti, kteří si zrovna postavy nezakládali, se učili základy boje.
Odpoledne nám pak přineslo první bitvu. Generál Bluminir řečený Bzum, lord z Forvenostu, se se svojí rebelskou armádou přesouval za řeku Sirhing (na dolním toku) domů, když tu náhle byl přepaden králem Dagobertem I. Theodrifem a vojskem novopečené Esgarothské monarchie. Rebelům se nakonec podařilo s těžkými ztrátami dostat vůz se zásobami přes řeku, a následně uštědřit Dagobertovi porážku.
Večer jsme se poprvé vydali do Železného Rhûngarothu. Městskou radu a purkmistra Swanna málem kleplo, když zjistili, kdo všechno prchá před Dagobertovou vládou, občanskou válkou u trpaslíků, nebo se jen doslechl o slávě a prosperitě jejich města. Jedním z prvních úkolů pro prchající zřejmě bude znovuvybudovat jeden z mostů, který se záhy po přechodu uprchlíků zhroutil.
Ale dnešní den byl doopravdy nabitý! Sotva jsme se vrátili z roleplay a už jsme taktizovali v rámci frakcí. Zatím to vypadá, že na bitevním poli budou mít převahu rebelové, kdežto na poli taktik a plánování zase legitimisté.
Více o našich frakcích se můžete dozvědět zde: http://pp.drakovo.cz/

III. den (14.8.2016), Fotky
Dnes jsme se věnovali hlavně roleplay v Rhûngarothu. Město kromě návalu uprchlíků, který úspěšně zapojilo do rozšiřování města, čelí dalšímu problému – všechny tři řeky, které se u města stékají, jsou najednou slané a ryby v nich proto uhynuly. Nakonec se podařilo vybudovat novou studnu. Mágové jako obvykle prudí purkmistra a předstírají, že žádné učedníky nepřijímají a vlastně že tu žádní nejsou. V tom moc neuspěli, neboť mají již několik učedníků. Ke městu též dorazila elfí delegace, která si za souhlasu purkmistra vybudovala osadu poblíž města.
Večer jsme taktizovali, před deseti minutami byla uzávěrka frakčních rozkazů, nyní se vrhneme na jejich vyhodnocení… dle toho, co víme, to vypadá na hodně zajímavý tah 🙂

IV. den (15.8.2016), Fotky
Ranní vyhodnocení taktik přineslo další porážky rebelů, ať už od elfů či od krále Náina z Trpasličího království. Náin dobyl stříbrné doly Hromové legie. Rhûn usilovně vyčkával a Esgaroth oblehl pohraniční pevnost Forvenostu jménem Ostirin.
Dopoledne jsme bojovali v Železných horách trpaslíků, každá frakce měla svého skrytého lorda, kterého měla druhá frakce dobýt. Odehrály se dvě kola, výsledkem byla remíza. Obě strany tak získaly část odměn, které si rozdělily mezi jednotlivé frakce (u čehož bylo opětovně nutné přemýšlet).
Odpolední roleplay v Železném Rhûngarothu bylo lehce tragické. Začalo to elfím zjevením nějaké mrtvé semetriky a pokračovalo prodejem herních (ne reálných či napodobujících, nic takového, vše je jen o představivosti!) drog. Městská rada, zoufalá z purkmistra, jej nakonec odvolala. Očekávají se brzké volby.
Večerní taktiky nabírají také nečekaný směr. Prozatím můžeme jen prozradit, že oproti všem očekáváním se díky jednomu dodatečnému rozkazu vojsku postrádá obrovská armáda čítající 9.000 východňanských bojovníků… 🙂

V. den (16.8.2016), Fotky
Východňanská armáda byla zmasakrována trpaslíky. Do sbírky ukořistěných obléhacích vybavení tak trpaslíkům přibyl další kus – katapult. Elfové pak obsadili nehájenou forvenostskou provincii.
V RP řešíme především pana purkmistra. Tomu se podařilo již tolikrát utéct stráži, že to nikdo ani nepočítá. Ve městě pomalu vzniká chaos, nicméně městská rada i tak byla schopná purkmistra odsoudit ke ztrátě jazyka, občanství i funkce a vyhlásit nové volby. Ve věži čarodějů se skládaly zkoušky z elfího písmena tengwar (k naprostému překvapení všech trojici elfů překonal v dokonalosti přepisu jeden hobit). Okolo řeky se stále zjevuje duch elfky, která již uhranula několik lidí velkým smutkem. Ti, co se zajímají, již vědí téměř vše. O slanost řek jako kdyby se také nikdo nestaral…
Zítřejší vyhlášení taktik také slibuje zajímavé události, tentokráte nekonvenčního válečnictví…

VI. den (17.8.2016), Fotky z larpu, Fotky z největší bitvy fantasáků na středisku
V taktikách elfové obhájili územní zisky před útočníky. Forvenost pak využil mrtvoly nahromaděné u řek a naházel je do vody, aby otrávili okolí níže po proudu – tj. elfí pobřeží. Choroby se zatím nešíří, ale mrtvolky ještě nikdo neodklidil.
Rhûngarothské roleplay bylo také zajímavé. Kandidáti na purkmistra přednesli své projevy, načež proběhly volby. Vyhrál trpasličí radní Dálin, porazil další čtyři kandidáty. Proto se zítra bude volit nový trpasličí radní trpaslíky z města. Zároveň bylo přislíbeno referendum, které navrhl hospodský a bývalý velitel esgarothské stráže, Alois Mrkvička. Pan Mrkvička chce zavést monarchii a zvolit krále. O chvíli později byl již ve věži mágů, aby si vyžádal svého dvorního čaroděje, neboť prý referendum i královolbu vyhraje.
Kromě města se ještě rozvíjí elfí osada nedaleko města. Stále nám tu někde straší dušička, někdo brutálně otrávil studnu a jediný zdroj pitné vody, neboť řeky jsou stále slané. A starý, sesazený pan purkmistr určitě peče něco na dohled města… Odpoledne se odehrála epická bitva spojená s táborem Hra o trůny. Celkem v bitvě bojovalo 118 bojovníků!

VII. den (18.8.2016), Fotky
Hlavní město Železných hor, Grórovy Síně, padly do rukou krále Náina! Forvenost i Hromová legie jsou v těžké defenzivě a fakticky poraženy.
Dopoledne jsme se věnovali různým aktivitám, abychom z bitev, larpu a taktik úplně nezblbli 🙂 Kdo chtěl, mohl si zkusit např. vysoká lana, lezeckou stěnu, jákobák… a získat zároveň pro svoji frakci malý bonus do taktik. Zbylá část osazenstva relaxovala u filmu.
Odpoledne jsme se vrátili do našeho roleplay. Do města přijeli po řece na sudech prapodivně idiotští sedláci. Když jim bylo řečeno, že mají opustit město, začali jej opouštět ze severu i jihu – tj. stavbou vodního příkopu… Čarodějové si vyjimečně vyrazili ze své věže. Sotva paty vytáhli, řešili jednoho zločince, druhého zločince, na černo postavenou věž, která si dovolila být skoro tak vysoká jako ta čarodějná… Další exkurze do okolí byly raději zavrhnuty. Končili jsme odkletím vrchního lovce Malcolma spolu s léčiteli.
Zítra se má konat konečně referendum o zavedení monarchie, které tolik prosazuje pan hospodský.

VIII. den (19.8.2016), Fotky
Velké zvraty na taktické mapě přinesl tento den. Forvenost uzavřel dohodu s Železným Rhûngarothem a rozhodl se mu odprodat všechny své provincie. Utržené peníze vrhl do poslední akce – zabít Forvenostem nenáviděného esgarothského krále Dagoberta. V pořadí již třetí pokus vyšel. Úspěch však přišel až v době fatální porážky. Vládu nad královstvím převzali Dagobertovi věrní. Město směřuje opět k vládě městské rady.
V Železných horách dobyl Náin další provincii, zbytek Hromové legie se vzdal nebo hrdinně padl, království je tak téměř jednotné.
Dopoledne jsme bojovali pod taktovkou hlavních dětí (takoví prefekti jako v Harry Potterovi) o přízeň vrtkavých bludiček. Nakonec získala více kamenů strana Legitimistů.
Odpolední a večerní roleplay přinášelo jeden zvrat za druhým. Prvně do města dorazil slavný maršál Bzum, kterého ale v zápětí někdo kuchl. Z jiné strany do města dorazil zase král Náin, který prý sám šel dobývat elfí provincie (tj. země svých spojenců). Skončil na chvíli i ve vězení. Nakonec odešel z města šuškajíc cosi o Orthanku…
Tím hlavním však byly volby. Městská rada přistoupila na referendum o monarchii. Vzhledem k tomu, že na stranu republiky se z frakcí postavili jen čarodějové (ale už nikoli alchymisté), tak monarchie prošla víceméně hladce. Purkmistr města chtěl vyhlásit volby na krále, avšak lid provolal králem svého hospodského, bývalého kapitána z Esgarothu, Aloise Mrkvičku. Jeho vláda však zatím vypadá slibně, neboť si (zatím neoficiálně, neboť korunovace proběhne až zítra) již sestavil královskou radu, ve které zasedá i ta stará městská, dále pak čarodějka a alchymista.
Nová monarchie však bude čelit hned v počátku mnoha problémům. Snad jediný byl vyřešen místo ní – čarodějní učedníci seskládali všechny předměty, které hledá duch elfky, a plánují je duchovi vrátit. Nicméně za městem se formuje znovu opozice v podobě lovců, alchymistů, démonků přidružených a podobně, kteří následují odkaz černokněžnice. Čarodějové předpokládají, že za fakt, že jim někdo odbouchl most k věži, mohou právě oni.
Uvidíme jak se vše zítra vyvine. 🙂

IX. den (20.8.2016), Fotky
Dopoledne jsme finišovali s rhûngarothským roleplay. Trpaslíkům koruna docela trvala, což se prokázalo býti výhodou, neboť následovníci čarodějnice (/černokněžnice) tvoření lovci a čeledi přidruženou chtěli zaútočit až během korunovace. Takto se na ně přišlo a oni kvapem ustupovali stokami. Nakonec se následovníci rozhodli vzít město šturmem. Bohužel pro ně do města právě dorazili všichni čarodějové, takže útok kriticky nevyšel, především ale díky špatné komunikaci mezi rebelanty. Král tak město ještě před korunovací ochránil. Čarodějové poté zničili duši dané černokněžnice, kterou se podařilo uvěznit do trpasličí runy. Následovala oslavná korunovace, gratulace, provolávání slávy králi Aloisi I. Mrkvičkovi z Železného Rhûngarothu a zpěv písně „Ó Manwë náš“. Město se ponořilo do slavnostní atmosféry.
Odpoledne jsme si pak zahráli za strážce Mlžných hor. Loni totiž po Bitvě před branami Morie byli skřeti zcela rozprášeni a hory strážily hlídky elfů, trpaslíků a lidí. Díky občanským válkám však hlídky zeslábly a dnes byly přepadeny skřetí armádou, která se objevila poblíž Gundabadu. V první fázi vyhráli skřeti, v druhé se hlídky o jediný bod ubránily.
Co nás čeká nyní? Každou chvíli vyrazíme na tradiční „O hře po hře“, čeká nás na chvíli diskotéka… nudit se rozhodně nebudeme 🙂

X. den (21.8.2016)
Všichni táborníci jsou již několik hodin pryč a my začínáme nostalgicky vzpomínat. Všem táborníkům děkujeme za skvělý tábor, byli jste skvělí 🙂
Nás za chvíli čeká závěrečná porada k táboru. Už teď máme hromady nápadů na příští rok, zřejmě se máte vážně na co těšit! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *