Zbraně a jejich rozměry (od 9. ročníku)

15 Bře

Na táboře není možné používat libovolné pěnové, plastové a podobné meče. V larpu se používají jen řádně měkčené zbraně bez ostrého jádra, vyrobené z určitých materiálů. Můžete se inspirovat například zde. Více informací z čeho a jak vyrábět naleznete zde.
(Doporučujeme přečíst také tento stále aktuální článek, který vám pomůže zbraň udělat takovou, aby uspěla u schvalování zbraní.)

Zbraně musí být řádně měkčené, nejlépe karimatkou nebo např. hůreckým měkčením = nepromáčkne se zbraň až na jádro. Dřevěné meče obalené jednou vrstvou měkčení nebudou schválené. Má-li zbraň topůrko, to musí být ve směru vedeného úderu měkčeno alespoň do 1/3 délky zbraně.

Šípy musí být opatřeny letkami a zářezy kvůli bezpečnosti. Šíp se v letu vzhůru musí při pádu stihnout obrátit.

Typy zbraní

Platí, že se vždy měří nejdelší naměřitelný rozměr. Součet délek zbraní, které jsou v jednu chvíli drženy v rukách, nesmí překročit 150 cm (do součtu se počítají i štíty). Pokud jsou zbraně pěkné a schvalující organizátor se domnívá, že daná osoba s nimi umí zacházet, jsou nadrozměrné zbraně (nebo kombinace zbraní) schváleny jako veteránské. Štíty větší než 60 cm se schvalují pouze jako součást veteránské kombinace. Pokud bojujete s veteránskou zbraní/kombinací, tak máte o 1/3 životů méně (zaokrouhleno nahoru).

Řemdihy, cepy, bodnosečná kopí atp. nejsou povoleny. Stejně tak ve světě Pána prstenů nejsou palné zbraně.

 • Dýky – do 40 cm – V roleplay může být několik málo schopností, které se váží právě na dýky.
 • Krátké zbraně – 41 – 70 cm – Tesáky, malé sekyrky; v roleplay je několik málo schopností, které se váží právě na krátké zbraně.
 • Jednoručky – 71 – 90 cm – Nejdelší zbraň, která se dá běžně kombinovat se štítem či s druhou zbraní.
 • Jedenapůlručky – 91 – 110 cm – Od obouručky se liší tím, že úder vedený na protivníka platí, i když je zbraň držena jen jednou rukou.
 • Obouručky – 111 – 130 cm – Aby byl zásah platný, musí být zbraň držena oběma rukama.
 • Kopí – do 210 cm – Bude povoleno jen zkušeným hráčům schopných danou zbraň dobře ovládat. Lze s ním bojovat jen jako s bodnou obouruční zbraní. Konec ratiště musí být držen ve dlani.
 • Vrhací zbraně – do 30 cm – Nesmí obsahovat žádné tvrdé části – ani jádro. Po prvním platném zásahu vrhací zbraní je nutno tuto zbraň opravit u kováře.
 • Hole – Mohou být použity jen ke krytu – pasivnímu, tudíž žádné zběsilé mávání sem a tam. Pokud se chcete holí v boji krýt, použijte vhodnou dřevinu – která se hned nezlomí – tj. žádné násady od smetáků etc. Hůl, jelikož slouží pouze ke krytí, nemusí být měkčená.
 • Magické projektily – Představovány měkkými či papírovými koulemi, které mohou čarodějná povolání vrhat.
 • Luky – Do nátahu 15 kg, o schválení rozhoduje i síla, s jakou šíp opouští luk. Kladkové ani sportovní luky neschvalujeme.
 • Kuše – Do nátahu 15 kg, o schválení rozhoduje i síla, s jakou šipka opouští kuši. Moderní varianty kuší neschvalujeme, pistolové kuše ale ano.
 • Střelné zbraně na ukázání – Omotaný klacík a na ukázání dělat „pjů, pjů, za dva, průraz a odhození“ – tohle vážně ne. Výslovný zákaz.
 • Štíty – Nesmí mít ostré hrany (měkčíme mirelonem, surovou kůží atp.). Štít by měl tvarem opravdu vypadat jako štít (kulatý, erbovní…) a povolený součet rozměrů zbraně a štítu nesmí překročit hodnotu uvedenou výše. Štítem nelze aktivně bojovat či jím někoho tlačit!
 • Pavézy – Jedná se o opravdu velké štíty. Pavézou je cokoli, co orgové prohlásí za pavézu. Pavéza je vždy součástí veteránské kombinace, navíc sráží životy na 1/2 (zaokrouhleno nahoru).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *