Rohanské království

1 Led

Nový rok znamená novou várku článků, zajímavostí a povídek! Dnes si představíme jednu z frakcí stojících na straně dobra. Ano, po třech letech se někteří konečně dočkali – Rohirové jsou tu!

Je tomu dvě a půl století od Bitvy na polích Celebrantu, kdy Eorl Mladý na poslední chvíli s Rohiry dorazil na pomoc gondorskému správci Cirionovi proti skřetům a Východňanům a obrátil tak průběh bitvy, za co byl odměněn zemí Calenardhon. Jeho nástupcům se podařilo vybudovat mocné království.

Za ta dvě století se v Rohanu vystřídalo devět králů a Jízdmarka víceméně prosperovala až do příchodu Dlouhé zimy r. 2758, kdy do Rohanu za podpory korzárů vpadlo velké vojsko Vrchovců a skoro celou zemi dobylo. Král Helm Kladivo se opevnil v síních Aglarond. Sám ve válce padl (ve snech však Vrchovce strašil ještě řadu let), nicméně jeho synovci Fréaláfovi se podařilo spolu se spojenci nenáviděného nepřítele ze země vyhnat.

Fréaláf byl korunován na krále následujícícho roku. Začal obnovovat zpustošenou a vybitou zemi. I proto poradil gondorskému správci, aby dal Sarumanovi do správy Železný pas. Bílý čaroděj v následujících létech Rohirům pomáhal a zároveň chránil Orthank před případnými dalšími útoky Vrchovců.

Stejně jako jejich spojenci se i Rohirové hotoví do boje. Nicméně, jizvy způsobené vrchovskou invazí jsou stále hluboké a království rozhodně není obnoveno, a tak je jisté, že tentokrát Rohan nemůže přijet na poslední chvíli s velkou silou a rozhodnout válku.

Hlavní barva frakce: Zelená
Vedlejší barvy frakce: Hnědá, Bílá, Zlatá

Kostýmy a zbraně
Rohirové nejsou na tvorbu kostýmu příliš nároční. Fakticky bez výhrad doporučujeme se držet předloh z filmové trilogie Pán Prstenů. Lehce odění vojáci nosili prošívanice, více obrnění muži chodili v šupinových popř. kroužkových zbrojích, výjimečně (např. u Theódena) se najde i pancíř. Přilbice se dají použít normanské, či opět ty z filmu. Důležité je držet se u základních barev zelené a hnědé, zároveň by však z vašeho kostýmu mělo být poznat, že nejste jen elf, co si zapomněl nasadit uši (např. tím, že si vezmete prošívku).

Ze zbraní se rozhodně neminete s rovným (!) mečem (chcete-li, může mít záštitu podobnou rohirským zbraním z filmu) anebo jednoruční či obouruční sekerou. Ze štítů zapomeňte na erbovní a vezměte si kulaté (namalovaný koník potěší). Možné je i kopí (povolíme jen zkušeným válečníkům) či kratší luk — dlouhé „hraničářské“ luky Rohirové nepoužívali — ostatně proto, že často stříleli ze sedla.

Vládce frakce: král Fréaláf I.
Synovec Helma Kladiva a zakladatel druhé řady rohanských králů. Dokázal ze země vyhnat Vrchovce. Jeho talent se však ukázal až během následujících let, neboť dlouho a moudře vládl Jízdmarce a pečlivě se staral o obnovení zpustošené země. Na jeho korunovaci se objevil i Saruman a nabídl králi přátelství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *