Oddíly a městské čtvrti

28 Čvc

Na letošním PPčku dochází ke změně u jedné z věcí, která se zatím nikdy neměnila. S velkou slávou každoročně představované frakce, které spolu v bitvách zápolí o území Středozemě na Světlé a Temné straně (letos to mají být Gondor, Rohan, trpaslíci a elfové proti Mordoru, Východňanům, Vrchovcům a Haradským), poprvé nebudou sloužit jako táborové oddíly. Místo toho se oddíly seskládají podle toho, v jaké čtvrti bude vaše postava trávit nejvíce času a kde zároveň bydlí. Zároveň kvůli koronavirovým opatřením spolu musí být oddíly ubytovány na pokojích.

Aby výběr nebyl tak těžký, přinášíme vám přehled jednotlivých čtyř čtvrtí. Každá má na svém území některé věci. Pokud tedy například s kamarády chcete hrát strážné, půjde celý váš pokoj do Radniční čtvrti, pokud chcete být na farmách, je to Rhûnská čtvrť. Specifický je pátý oddíl, tzv. Okolí města, kam se řadí jak skřetí kmen, tak hraničářský sbor.

1. oddíl – Radniční čtvrť

Místa: palác, královská kancelář, učená společnost, radnice, strážnice, (stará čarodějova věž)

Hlavní městská čtvrť, jedna z nejstarších oblastí, která byla osídlena. Před velkou přestavbou se zde nacházelo téměř vše nejdůležitější. V současnosti je místem, kde sídlí královská i městská správa (palác, královská kancelář, radnice, městská strážnice), ale jedná se i o centrum vzdělanosti (učená společnost). V této čtvrti tudíž nejčastěji bydlí strážníci, vojáci, úředníci, alchymisté, čarodějové a další učenci. Zajímavostí je, že v této čtvrti se od několika incidentů nesmí nacházet běžné hospody. Všeobecně je známo, že to je proto, aby „stráž nechlastala“. Obvykle zde bydlí lidé, ale často se zde objeví i elfové a hobiti, popř. i trpaslíci.

2. frakce – Esgarothská čtvrť

Místa: léčitelna, cech listovní a knižní, hospoda U Rychlého osla (bývalá městská)

Tato čtvrť vznikla jako obchodní stanice Esgarothu a dodnes v ní nejčastěji žijí právě lidští obyvatelé, kteří přichází z Esgarothu. Po velké přestavbě se sem přesunula hlavní městská léčitelna a lazaret, ale i novináři a hospoda U Rychlého osla. Je to poměrně slušná čtvrť, ale to je spíš tím, že spory mezi starousedlíky a novými přistěhovalci se řeší obvykle elegantně v noci pomocí jedů a dýk. Kromě lidí ze západu zde žije i početná menšina elfů a hobitů (obvykle léčitelé).

3. frakce – Trpasličí čtvrť

Místa: cech kovářů, rybárna, katastrální úřad a sklad

Popisek: Po velké přestavbě se z uzavřené čtvrti obývané výhradně trpaslíky stalo velké centrum řemesel. Přesunuli se sem téměř všichni kováři cechu, na břehu řeky našla útočiště i rybárna. Když se zřizoval hlavní sklad, bylo rozhodnuto o jeho umístění právě zde, neboť se tu zpracovává většina rozměrného zboží. Záhy k tomu přibylo i detašované pracoviště Královské kanceláře, tzv. NKÚ (Nejvyšší katastrální úřad). V této čtvrti jsou vítáni všichni řemeslníci, přesto někteří starší trpaslíci nové přistěhovalce nesnáší a občas se tu semele nějaká ta rvačka. Žijí zde hlavně trpaslíci, kolem rybárny ale bydlí i lidé a další národy.

4. frakce – Rhûnská čtvrť

Místa: bankéři, tržiště, kavárna, farmáři, hospoda U Zazobané slepice (Rohlíkova)

Centrum obchodu, kde seženete všechno. Skoro každý, kdo chce v Rhûngarothu obchodovat, napřed zavítá do zdejší největší hospody navazující na tradici starého hostince U Zazobané slepice. Neboť kávu nejčastěji pijí Rhûňané, přesunula se sem při velké přestavbě i kavárna a nalezneme zde i novou výstavní budovu banky. U čtvrti se také nachází nové farmy v soukromém vlastnictví. Nejčastěji zde žijí lidé z východu (tj. Rhûnu), jinak je ale dík svému obchodnímu rázu čtvrť nejvíce smíšená.

5. frakce – Okolí města – skřeti a hraničáři

Místa: tábor skřetů, tábor hraničářů, lesní knihovna a vyslanectví Lesní říše v jednom

V širším okolí města žijí trvale jen dvě skupiny lidí – skřetí kmen a královští hraničáři. Společně vedou letitou válku o bezpečnost obchodních cest, o bezpečnost bylinkářek, dřevorubců a horníků. Byť se proti skřetům pravidelně pořádají výpravy, něco je do okolí města přitahuje, a oni tak přijdou znova. Hraničářský oddíl sídlící nedaleko města je tudíž poměrně početný. V lesích se též nachází elfí budova, v níž sídlí vyslankyně Lesní říše i se svou moudrou knihovnou.