Kandidujte do městské rady!

16 Lis

Na konci IV. ročníku odvolal král Alois I. Mrkvička kompletně městskou radu. Nyní jsou vypsány volby a dnešním dnem počínaje se sbírají kandidátky.

Kdo jsou to městští radní? Jedná se o tři vládce města, kteří díky vývoji předcházejících ročníků mají v naší herní lokaci značnou moc. Nakládají s městským majetkem (včetně pokladnice), jsou členy královské rady, dosazují a odvolávají mocného kapitána stráží (takže jim skrze něj podléhá městská hlídka), mají soudní pravomoce. Nejsou všemocní, ale mohou toho dělat doopravdy hodně.

Role městského radního je určena pro hráče, kteří se již s larpem setkali. Kandidovat je možno jak za postavu z minulého roku, tak za postavu novou — ta v případě, že se alespoň trochu dobře umístí ve volbách, získá do začátku navíc občanství.

Všichni tři radní se budou volit zároveň v tajné volbě. První tři kandidáti s nejvyšším obdrženým počtem hlasů se stanou radními. Po zkušenostech z předcházejících let neočekáváme plejády kandidátů, navíc se radní volí tři, takže máte vcelku vysokou šanci se do rady dostat. Zároveň se jedná o velký prostor vedoucích rolí věnovaných hráčům, a nikoli orgům. Máte možnost ovlivňovat ve hře mnoho věcí, tak jí využijte. 🙂

Vyplnit kandidátku můžete zde. Přijaty budou pouze ti kandidáti, kteří dokáží kandidátku vyplnit správně a včas (do 9. 12.).